De rubriek ‘Hoe is het nu met …?’ werd vorige winterseizoen goed gelezen. In deze verslagen stellen we een aantal vragen aan willekeurige liefhebbers die in het verleden mooie prestaties hebben neergezet en er zullen ook liefhebbers aan bod komen, die minder bekend zijn, maar die wel met veel enthousiasme over hun hobby kunnen praten. In deze editie krijgt u te lezen hoe het gaat met Hennie Brueker uit het Twentse Overdinkel. Hij een paar jaar terug Nationaal Orange. Het was een toen een verrassende naam. Zijn jaarling doffer liet op een lastige vlucht zien dat hij uit het goede hout gesneden was en is. Hij gaat het mijn ‘zijn baas’? U leest het hieronder …

Wat is uw mooiste vluchtprestatie of kampioenschap uit het verleden?                                    
Hennie: ‘Mijn mooiste vluchtprestatie op de fond was in het jaar 2018. Ik speelde toen een de 1e nationaal van Orange.’

Wat waren je mooiste vluchtresultaten en kampioenschappen in het afgelopen jaar? 
Hennie: ‘Het afgelopen jaar was geen goed jaar. Op twee mid-fond vluchten ben ik 4 van mijn allerbeste duiven kwijtgeraakt. Deze waren beoogd voor mooie resultaten, hetgeen helaas niet zo mocht zijn. Daarnaast zijn er geen spraakmakende resultaten geboekt in het afgelopen seizoen.’

Wat waren de beste leermomenten in 2021? Wat heb je geleerd?                                   
Hennie: ‘In mijn beleving zijn er geen echte leermomenten te noemen. Het afgelopen seizoen voelt voor mij als een dramatisch seizoen waarin een beetje geluk ver te zoeken was.’                                            

Stel een duif van jouw hok kort voor die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Wat heeft hij of zij gedaan en welke lijnen zitten er achter? 
Hennie: ‘Mijn beste prestaties zijn geleverd op “kleine jongen”. Mijn beste kweekduiven komen van B. Homma, M. Meijer en First Prize Pigeons, Kweekcentrum Friesland en wijlen Bram Walpot.’

Met welk soort duiven heb je veel succes gehad dit seizoen?   
Hennie: ‘Zoals al eerder aangegeven zijn er over het afgelopen seizoen niet echt successen te benoemen. Dit seizoen voelt als “dramatisch”.’

Heb je nog duiven aangeschaft of wat is er van de laatst aangeschafte duiven terecht gekomen?
Hennie: ‘Jazeker zijn er nieuwe duiven aangeschaft. De jongen van deze duiven zijn gespeeld op de natoer. Dit ging zeer verdienstelijk hetgeen toekomstperspectief biedt.’

Voor welke liefhebber heb je bewondering? En welke vraag zou u hem of haar willen stellen?                 
Hennie: ‘Ik heb veel bewondering voor alle “ kleine” liefhebbers, die het telkens weer voor elkaar weten te boksen een rol van betekenis te spelen t.o.v. de “grote jongens”. Dus niet zozeer een specifieke liefhebber.’

Wat zou de marathonduivensport kunnen doen om de duivensport een opleving te bezorgen?  
Hennie: ‘Deze vraag vind ik moeilijk te beantwoorden. In mijn beleving zijn er verhoudingsgewijs veel 60-plussers binnen de sport. De vergrijzing neemt toe en de sport is minder aantrekkelijk voor jongeren. Ik denk dat hier meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen en dat heel erg lastig gaat zijn een opleving te genereren.
De NPO werkt in mijn beleving ook niet echt mee. Er wordt meer geschrapt dan dat er bijkomt. Zo willen ze nu ook weer een vlucht minder inplannen…Waarom is dit?’

… wordt vervolgd …