Sinds dat het specialisme in de jaren ’90 van de vorige eeuw breed zijn intrede deed en nadat de nieuwe werkgebieden aan het eind van dat decennium in uitvoerig kwam, is de Afdeling 7 één van sterkste afdelingen als het gaat om de marathonduivensport. Grote kampioenen komen uit dit werkgebied. Als je van deze afdeling Marathonkampioen wordt, dan moet je over een sterke stam duiven beschikken.
Dat Herman Koopman een keer deze titel in de wacht zou slepen, verbaast me aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Zijn stam is goed en kan met de besten mee. Het goede ZLU-seizoen enkele jaren terug verraadde dit al en daar volgde een mooie sectoroverwinning van Perigueux op. Het verbaasde me wel, omdat Herman zowel de ZLU-vluchten speelt als de middaglossing. Die liefhebbers worden vaak verslagen door liefhebbers die hun pijlen volledig richten op de middaglossing. Het is daarom des te knapper dat Herman toch Marathon Kampioen van de Afdeling 7 is geworden. Dat betekent niet dat hij op de ZLU-vluchten geen mooie resultaten heeft neergezet … in tegendeel!

 De Marathon Kampioen van Midden Nederland
De inmidddels 61-jarige Herman Koopman uit Almere is van beroep brood- en banketbakker. Zijn eerste start met de duiven was zo’n 50 jaar geleden. Herman: ‘Als kleine jongen van een jaar of 11-12 ging ik altijd naar duivenmelkers en de vereniging in mijn dorp, Hattemerbroek. Op zolder boven de bakkerij ben ik toen zelfstandig met duiven gaan spelen. Dat heb ik wel een aantal jaren gedaan. Tot het moment dat ik ging studeren en op kamers ging wonen. De combinatie studeren en duiven verzorgen, was niet te doen. Ik ben toen maar gestopt. Dat was ongeveer in het jaar 1975. 
In 2000 ben ik weer begonnen. In 2001 was dat vanaf  mijn huidige adres. Nadat ik eerst het programmaspel gespeeld heb, ben ik overgestapt in 2008 naar alleen de overnacht en ZLU vluchten. Herman heeft dus inmiddels 25 jaar duiven. De eerste marathonduiven kwamen van Jelle Jellema en wijlen plaatsgenoot Mario BührerTavanier. Deze duiven stamden af van ‘Het Fondkoppel’ en ‘Orhan lijn’.
Ik heb de beschikking over 15 meter duivenhok en 3,5 meter Volière voor de jonge duiven. Het hok is verdeeld in 6 afdelingen:

  • Kwekers
  • Jaarlingen
  • Duivinnen
  • Oude vliegers hebben twee afdelingen
  • Barcelona-duiven’

Waar heb je op gelet bij het bouwen van het hok? Verluchting, licht e.d. Herman: ‘Het begon met genoeg ruimte voor de duiven en de melker. Het hok heb ik door de jaren heen diverse keren aangepast. Ik mag nu wel zeggen dat ik het volgens mij, met behulp van Jelle Jellema voor wat betreft verluchting (weer “ouderwets” met schuiven), de laatste 2 jaar het aardig in orde heb.’

 

Kampioenschappen
1e onaangewezen Marathon Afdeling 7 Midden Nederland
2e aangewezen Marathon Afdeling 7 Midden Nederland
2e onaangewezen ZLU-vluchten Afdeling 7 Midden Nederland
5e aangewezen ZLU-vluchten Afdeling 7 Midden Nederland

1e onaangewezen Middaglossing Fondclub Gooi en Eemland
1e onaangewezen ZLU-vluchten Fondclub Gooi en Eemland
1e aangewezen ZLU-vluchten Fondclub Gooi en Eemland

1e onaangewezen Middaglossing Fondclub Flevospel
1e aangewezen Middaglossing Fondclub Flevospel 
1e onaangewezen ZLU-vluchten Fondclub Flevospel
2e aangewezen ZLU-vluchten Fondclub Flevospel
Keizer Kampioen Fondclub Flevospel

7e onaangewezen Fondunie 2000

Het seizoen
Herman begon het seizoen met ongeveer 90 vliegduiven. Hiervan waren 35 jaarlingen en 10 laatjes. De vliegduiven worden naar de vluchten toe gekoppeld. Zowel in 2021 als in 2020 zijn de vliegers voor het seizoen niet gekoppeld. Een paar goede vliegduivinnen maken hierop een uitzondering. Ze zijn gekoppeld aan kweekdoffers en hun eitjes zijn onder voedsterkoppels gelegd.
2020 was het seizoen van de latere start door Covid-19. Zijn er nog wat aanpassingen gedaan n.a.v. het verschuiven van het seizoen. Bijvoorbeeld langer de duiven verduisterd, langer een lichtere mengeling gegeven en de duiven rustig gehouden (Onregelmatig uit laten, zonder dwang) en bijgelicht? Zo ja, hoe? Herman: ‘Ik heb verduisterd. Al heb ik al redelijk donkere hokken. Ik schilder dan de ramen dicht met muurverf welke ik er 3-4 weken voor de eerste marathon afhaal. Dan zijn de hokken nog niet erg licht en vandaar moet ik wel bijlichten. Ik voer dat op naar de vluchten toe. Zodat het ongeveer 14 dagen voor de eerste marathon licht is van 5.00 uur ‘s ochtends tot 10 uur ’s avonds. Na de langste dag komt er dan nog een halfuurtje in de avond bij.’ Wanneer zijn de duiven op weduwschap gezet? Herman: ‘Na het sluiten van het seizoen ervoor … september vorig jaar.’ Op welke stand worden de duiven op de marathonvluchten gespeeld? Herman: ’10 tot 13 dagen broeden of jongen van 7 dagen. De vlucht erna gaan ze mee op grote jongen en het 2e legsel. Het streven is altijd om de gehele cyclus af te maken.

… wordt vervolgd …