Meer info over de eerste verkoop van Golden Classic Marathon 2023 … jonge verkoop 16 april 2022 !!!

Beste sportvrienden(innen),

We willen jullie nog een keer attent maken op de 1e verkoop van de GOLDEN CLASSIC MARATHON. Deze is op 16 APRIL a.s.. IEDEREEN in NEDERLAND mag hier aan deelnemen!!!

AANLEVEREN van de DUIVEN vanaf 18.30 tot 19.15 uur. Bezichtigen vanaf 19.15 tot 20.00 uur. Start verkoop 20.00 uur. We hopen dat u alle meedoet.

Het Golden Classic Team.