In deze versie over selecteren komen de mening en antwoorden van drie duo’s langs. Vader en dochter Van Dee uit Tiel, die dit jaar voor de tweede keer achtereen kampioen werden van afdeling 7 op de NPO-vluchten. Verder de grote kampioenen Michel Verweij en Peter de Haan. Deze mannen knallen de laatste jaren op de ZLU-vluchten en de jaren daarvoor metname op de middaglossingen. Het laatste duo is vader en zoon Steenbeek uit De Bilt. Ze wonnen tweemaal nationaal Cahors en vele andere kopprijzen op de middaglossing, maar ook regelmatig op de ZLU-vluchten. Dit laatste zal de komende jaren meer gaan worden, nu ze de programmavluchten achter zich hebben gelaten.

Wanneer begint de selectie van de duiven op prestatie? Als jonge duif al? Wat is dan de lat?
Tom, namens Tom en Bianca: Wij selecteren ze op prestaties en dan laten we ze eerst 3 jaar oud worden.
Verweij-de Haan: Als jaarling, vaak tweemaal mee. Eenmaal vooraan of tweemaal prijs is voldoende.
Koos, namens Koos en Boyd: Als jonge duif niet, want dan houd ik niets meer over. Ik selecteer de jonge duiven hoofdzakelijk op uitstraling. De selectie begint als jaarling op prestatie.

Hoeveel jaar kweek je met kweekduiven voordat je deze gaat selecteren? Wat moet een kweker hebben gebracht om na een aantal kweekjaren te mogen blijven?
Tom, namens Tom en Bianca: De kweekduiven blijven zolang ze goede jongen geven ik heb ze nu nog van 10 en 11 jaar oud en ze bevruchten nu nog steeds.
Verweij-de Haan: Helaas vaak lang wachten, 3 jaar is wel max. Ze moeten duiven geven die aan de kop vliegen, prijsvliegers is niet voldoende.
Koos, namens Koos en Boyd: Kweekduiven krijgen bij mij 3 jaar de kans met verschillende partners. Ze mogen blijven wanneer ze meerdere prestatieduiven hebben voortgebracht.

Wat is de reden om een goede vliegduif tot kweker te promoveren? Is dat afhankelijk van vliegprestaties of zijn de prestaties van zijn of haar nazaten belangrijker?
Tom, namens Tom en Bianca: Ik selecteer ze op vliegprestaties en ze moeten ook natuurlijk ook goede nazaten geven.
Verweij-de Haan: Goede vliegduif en kinderen uit twee toppers of inteelt uit topper, komen hier op het kweekhok.
Koos, namens Koos en Boyd: Wanneer de vliegduiven zelf buitengewoon gepresteerd hebben. Dat is wanneer ze meerdere keren bij de eerste 100 nationaal in de sector hebben gevlogen of bij de eerste 250 bij de Z.L.U. En natuurlijk wanneer ze nazaten hebben voortgebracht die ook goed presteren.

Selecteren kun je alleen op prestaties of ook op bouw, vitaliteit, ogentheorie of iets anders?
Tom, namens Tom en Bianca: De ogentheorie zeg mij niets.
Verweij-de Haan: Prestaties.
Koos, namens Koos en Boyd: Ik selecteer vooral op prestaties en op uitstraling.

Waar selecteer jij op als je naar de bouw kijkt: Hoe belangrijk is de stuit, gesloten/open, rug, spieren en voorarm?
Tom, namens Tom en Bianca: De bouw van de duif vind ik wel belangrijk. Je moet wel een duif in de hand hebben met een goed gesloten stuit soepele spieren.
Verweij-de Haan: Kijken we steeds minder naar. Wel van belang is een flinke vleugel in verhouding lichaam. Korte vleugeltjes hebben moeilijk op 1000 km+.
Koos, namens Koos en Boyd:  Ik selecteer niet op de bouw omdat er veel verschillende typen duiven zijn die goed presteren.

Vliegduiven moeten een gesloten stuit hebben vinden veel liefhebbers … wat vind jij? Hoe zit dat met kweekduiven?
Tom, namens Tom en Bianca: Zie graag een gesloten stuit.
Verweij-de Haan: Letten we minder op, zeker bij (vette) kweekduivinnen. Een hele open losse stuit is niet meer aanwezig
Koos, namens Koos en Boyd:  Dat was ook eerder mijn gedachte totdat ik goede duiven had die een iets open stuit hadden. En dat is met kweekduiven niet anders.

Selecteer je zieke duiven er gelijk uit? Zo ja, waarom?
Tom, namens Tom en Bianca: Ja, zieke duiven selecteer ik er gelijk uit als jong. Oude duiven ben ik iets voorzichtiger. Het ligt er aan wat ze mankeren natuurlijk.
Verweij-de Haan: Jonge duiven mogen paar keer (kinder) ziektes krijgen. Rest geen pardon!Koos, namens Koos en Boyd: Zieke duiven zet ik apart en dan moeten ze binnen een week uit zichzelf opgeknapt zijn, want anders worden ze verwijderd.

Jonge duiven die na enkele weken (zwerven) weer thuis komen. Aanhouden of uitselecteren?
Tom, namens Tom en Bianca: Als jonge die naar enkele weken thuis komen dan ligt het er aan hoe zij herstellen. Ik heb er wel eens goede duiven er aan overgehouden
Verweij-de Haan: Aanhouden, hebben wat geleerd en soms worden het goede.
Koos, namens Koos en Boyd: Deze duiven krijgen dan dezelfde selectie als de andere jonge duiven en dat betekent op uitstraling en op mijn gevoel.

Kijkt u naar het volgende: Moet bij een duif de vleugel (dus de achterste broekpennen) op de rug rusten? Kijkt u naar de verspringing tussen de laatste broekpen en de eerste slagpen?
Tom, namens Tom en Bianca: Ik kijk meestal naar de verspringen van de laatste broekpen en de eerste slagpen.
Verweij-de Haan: Broekpennen totaal onbelangrijk, sommige toppers bij ons missen meerdere broekpennen of zijn te kort. Verspringing letten we niet op.
Koos, namens Koos en Boyd: Hier kijk ik allemaal niet naar.

Hoe belangrijk is de ogentheorie bij de selectie? De verkenningscirkel … bepaalde streepjes?
Tom, namens Tom en Bianca: Zoals ik al had gezegd: ogentheorie zegt mij totaal niets.
Verweij-de Haan: Totaal niet.
Koos, namens Koos en Boyd: Ik zie graag een mooi oog bij een duif maar ik vind het niet belangrijk.

Tom, Bianca, Michel, Peter, Koos en Boyd bedankt voor jullie openheid en voor jullie visie.