Het Marathonduivenjournaal promoot met verslagen, verhalen en columns de Marathonduivensport. De Marathonduivenjournaaldag is daar een belangrijk onderdeel van geworden. De verkoop, die de kosten (deels) dekken van ons internetmagazine, is een belangrijk onderdeel van deze dag. Daarnaast is er ruimte voor verkopers van duivensportproducten om hun producten te promoten. Wat zeker belangrijk is de onderlinge ontmoeting van de duivenliefhebbers. Mensen maken afspraken om samen te kweken, duiven te ruilen en elkaar te bezoeken. Hoe mooi is dat! Ook zijn de eerste successen gemeld met nazaten van de aangekochte duiven van 2015. Geweldig toch !!!

Ook dit jaar gaan we onze Marathonduivenjournaaldag in Soest houden bij P.V. ‘Soest’ aan de Oostergracht in Soest.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Tussen 10.00 uur en 11.00 uur … duiven aanleveren en in de kooi zetten
Vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur … duiven bezichtigen (kooien zitten dicht en worden door de commissie op verzoek geopend)
Verkoop start om 13.00 uur … halverwege zal er een korte pauze zijn
De laatste duif zal rond 15.00 uur verkocht worden

Daarna is er nog volop tijd voor gezelligheid en een verloting

Zet 24 november vast in uw agenda !!!