Iets na acht uur opende voorzitter Benno Kastelein de vergadering, en hete alle aanwezigen welkom. In het   kort werd er uitgelegd hoe het traject tot nu toe is gelopen.  We begrijpen dat voor een flink aantal mensen het traject niet geheel duidelijk/vlekkeloos is geweest, maar dat de oorzaken daarvan wel bekend zijn. (o.a. de verhuizing, en reorganisatie bij het NPO) Tevens was het voor een flink aantal mensen niet geheel duidelijk hoe de aanmeldingen voor de sectie, het sectie bestuur, etc. in zijn werk was gegaan.

Na een korte uitleg hierover door de voorzitter werd er een beroep gedaan aan een ieder, om vooral vooruit te kijken en de nieuwe kansen te zien, en niet te blijven hangen in de “oude” gevalletjes wat nog niet goed was gegaan. Wij willen als sectie er zijn voor onze leden, en samen op zoek te gaan naar een goede en constructieve manier van overleg, om samen de toekomst van onze marathon sport te bepalen en in te vullen.

De ingediende voorstellen van de leden, zijn genoteerd en zullen worden meegenomen naar de volgende vergadering welke zal plaats vinden na het vliegseizoen. Veel van de voorstellen hebben betrekking op de vluchten, en daar kunnen we als sectie nu toch 1,2,3 geen invulling meer aangeven, daar het seizoen al begonnen is.

Het is voor de sectie van belang dat er een goede liefhebber database komt, waarin we inzichtelijk hebben welk NPO lid zijn paspoort heeft ingericht om te willen meepraten, denken, en stemmen in onze sectie.

Om het sectiebestuur compleet te maken,  zijn er 4 mensen toegevoegd aan het bestuur waarmee het bestuur vanaf nu bestaat uit 7 personen. Met deze invulling hebben we een groot gedeelte van de werkgebieden van Nederland te pakken, echter missen we op dit moment nog een persoon uit de noordelijk gelegen afdelingen.(afd 11) daar waar nodig zal dhr Simon Kuipers van afdeling 11 aansluiten bij de “kerngroep”

Na een aantal vragen vanuit de zaal is kort de structuur uitgelegd aan de aanwezigen. Afgepeld van breed naar klein is deze als volgt. Ieder lid welke bij het NPO zijn of haar “duivenpaspoort”  heeft vastgelegd voor de sectie marathon is onderdeel van onze sectie. Vanuit die sectie is er een “kerngroep” gevormd welke een aantal keren per jaar bij elkaar gaat zitten om samen te bespreken wat er in het land leeft en speelt op het gebied van de marathonvluchten.

In deze “kerngroep” zitten van de meeste afdelingen 1 of 2 leden welke meepraten over wat er leeft in hun spelgeboed. Vanuit de “kerngroep” is er een bestuur gevormd welke momenteel bestaat uit de heren:  Benno Kastelein, voorzitter (afd 9.), Carlo Dominicus (Afd.1), Frank Zwiers (Afd.2), Fred Kramer (afd.6), Dennis Steeghs (Afd.3), Albert Poulisse penningmeester (afd.7), en Arjan Beens secretarus (afd.8) Van dit bestuur mogen er tijdens de ALV van het NPO twee mensen onze sectie vertegenwoordigen, en hebben in die vergaderingen ook stemrecht namens de sectie.

Na een korte pauze werd door de heer Eddy Fleming een presentatie gegeven over de nieuwe neutralisatie regeling voor de ochtendlossingvluchten. (NFO regeling) Deze regeling is bedacht om de duiven welke in de nachtelijke uren aankomende op een betere manier te klasseren,  zodat iedere duif/liefhebber op de juiste manier beloond word voor zijn of haar geleverde prestatie.

Dat deze regeling op sommige vlakken zich moet voorzien van aannames is een gegeven, echter is dit momenteel wel het beste wat er te bedenken is. De regeling gaat in 2018 toegepast worden wanneer de duif met de hoogste snelheid van het concours wordt geconstateerd in de neutralisatie tijd. In de gevallen waar dat niet het geval is zal de oude regeling/berekening van toepassing zijn.

Tevens zal in 2018 op alle vluchten de NT ingaan een half uur na zonsondergang.

Daarnaast loopt er nog een discussiepunt of de huidige 800 mtr grens niet moet verdwijnen of in ieder geval moet worden verlaagd naar 600 mtr/min.

We begrijpen dat de nieuwe regeling niet geheel (100%) recht zal doen aan alle duiven, maar zal zeker de duiven in de kop van de uitslag geven waar ze recht op hebben. Daarnaast is er afgesproken dat de nieuwe regeling komende jaren beoordeeld zal worden, en daar waar nodig zal worden aangepast in samenspraak tussen, de sectie marathon, het NPO bestuur, en de ZLU.

We realiseren ons dat we als sectie nog veel zaken met elkaar moeten bespreken en regelen, maar dat de eerste aanzet en aftrap van de sectie zeker de moeite waard is om ons daar als “kerngroep” en bestuur met veel inzet en motivatie voor in te gaan zetten.

Wij hopen na het vliegseizoen opnieuw bij elkaar te komen, en om de ingediende voorstellen te bespreken, en ook het vliegseizoen 2018 samen te evalueren. Tevens hopen we dan samen de opgedane ervaringen met de nieuwe NFO regeling  eens tegen het licht te kunnen houden.

De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, en wenst een ieder een goede terugreis.

Arjan Beens, namens de Sectie Marathon