De 3e Marathonduivenjournaaldag is achter de rug … het was zoals eerder gezegd een groot succes. Als ieder jaar is het een groot karwei. Het was het allemaal waard.
Vanaf het vliegseizoen hebben we het Thema Selecteren behandeld. Dat is enkele weken geleden afgerond. Het is tijd voor nieuwe items.

Fabian had een prachtig idee. Het duiven-bewijs … met dit item worden topduiven voorgesteld in het format van een soort rijbewijs. Voor dit item worden de eigenaren van absolute topvliegers en/of -kwekers gevraagd hun duiven voor te stellen en hun specifieke kenmerken te delen.

Naast dit onderwerp wil ik liefhebbers vragen iets te vertellen over hun hok. Niet alleen de hokken die hebben bewezen goed te zijn … die ook … maar ook mensen die twijfelen over hun hok en die vragen willen stellen aan mensen die iets meer weten over hokken dan gemiddeld. Ik wil de liefhebbers die hier aan mee willen werken vragen foto’s te maken van het hok (in het algemeen), de verluchting en de mate van licht wat in de hokken komt. Stuur uw foto’s, vragen of verhaal waarom het hok volgens u succesvol is naar marathonduivenjournaal@gmail.com
Ook mensen die vragen hebben over hokken mogen die naar dit mailadres sturen.
foto: hokken van Team Vollebregt, Wassenaar

We hopen weer op voldoende respons … zoals we dat van u als lezer van Het Marathonduivenjournaal gewend zijn.
We hebben niet op alles antwoorden, maar we kunnen er wel samen over bomen.