De afgelopen weken heeft u veel kunnen lezen op Het Marathonduivenjournaal over de duiven die in Deel 1 van de Totale Verkoop van wijlen Thom van Dee te koop zijn aangeboden.

De veiling liep de gehele looptijd van twee weken al goed. De slotdag en vooral het laatste uur spanden de kroon. De duiven zijn voor het mooie gemiddelde van bijna €125,– verkocht. Bieders en kopers … heel hartelijk bedankt … zeker ook namens Bianca.

Volgende week zaterdag 17 oktober start Deel 2 met 27 duiven. We hopen dat dit deel weer een succes zal worden.