Naast De Topper … hebben we een andere rubriek waar u uw favoriete duif kan voorstellen. Deze rubriek is De Trots van …
Welke duiven komen hiervoor in aanmerking? Heel simpel … dit zijn duiven waarvan u moet glimlachen als u het hok binnenkomt. Dit kan door vliegprestaties zijn, nakweek of gewoon gedrag of kleur. Stuur mij een foto en waarom u trots bent op deze duif. Verder is het leuk om wat te vertellen over de afstamming en eventuele prestaties van de duif of van zijn nageslacht en/of ouders. Stuur de foto en de gegevens naar Het Marathonduivenjournaal …
marathonduivenjournaal@gmail.com en ik plaats het op onze internetsite !!!

Een aantal weken terug kreeg een mooi verhaal toegestuurd van een geweldige kweker … leest u maar …

Vliegduiven, en dan vooral Top-vliegers, krijgen alle aandacht en publiciteit en dat is terecht. Maar wat ik, Ger van Riek uit Hillegom, mis is aandacht en publiciteit voor Top-kwekers die Top-vliegers voortbrengen. Ze worden vermeld in pedigrees en reportages maar extra aandacht komt niet of slechts zelden voor (of heb ik niet goed opgelet). Terwijl zij aan de basis staan van het succes in onze sport. Onder deze Top-kwekers zijn er de “Primus Interpares” die tot op hoge leeftijd met verschillende duivinnen in meerdere generaties goeie blijven geven. Wie kent niet de geschiedenis van de wereldberoemde “Klaren” op het hok van Desmet-Mathijs uit Nokere, die 22 jaar oud werd en waarvan het laatste jong werd geringd toen hij 17 jaar oud was. Zijn nazaten leverden tot in vele generaties topprestaties als kweek en vliegduif.

Jan Schreurs
Een dorp niet ver ven hier (Nieuw-Vennep) woont Jan Schreurs die helaas, om gezondheidsredenen, in 2019 moest stoppen met de duivensport. Ik ken Jan goed en dat geldt voor velen in Marathonduivenkringen omdat, Jan meestal aan de kop van de uitslag was te vinden en menig kampioenschap binnenhaalde. In zijn laatste jaar (2019) ging Jan er nog vandoor met de prestigieuze WESM-titel. Een mooie afsluiting die deze sympathieke liefhebber van harte gegund was … als sluitstuk van zijn zeer succesvolle duivensportloopbaan. Jan drukte me altijd op het hart dat je ook een beetje geluk moet hebben om te slagen in de duivensport en dat hij destijds o.a. zijn geluk gevonden had bij de aanschaf van een vale doffer bij Peter de Haan uit De Hoef.

Nico Volkens
Deze doffer komt uit twee duiven die Peter bij Nico Volkens als ei heeft gehaald. De vader is aan de ene kant een kleinzoon van Het Bonte Koppel van Nico. De andere kant is van het soort van Jan Theelen. We zien kort in de stamboom de moeder van de ‘Rode Lady Barcelona’, ‘Het Rode Diamantje’ en ‘de Kuijpers 529’ terug.
De moeder komt van vaderskant uit het soort van Sam de Jong. We zien ‘de Barcelona 1’ en ‘de Barcelona duivin’ terug. Bij moederskant zien we weer ‘Het Bonte Koppel’ in de zoon ‘Vincent’ terug met ‘Catherine’ (soort Sam de Jong).

… wordt vervolgd …