In deze rubriek krijgt iedere bereidwillige marathonduivenliefhebber de gelegenheid hun topduif (ven) van 2020 voor te stellen. Heeft u een duif die een prijs 1:100 heeft gespeeld of meerdere 1:50 stuur mij gerust een mail.

Eric vertelde in het vorige delen iets over zichzelf als duivenliefhebber, zijn stamopbouw en zijn prestaties van de laatste seizoenen. Verder vertelde hij over de weg die uiteindelijk leidde naar verschillende mooie resultaten. Ook kwamen de toppers ‘Kristel’ en ‘Sari’ voorbij. Nu gaat hij verder …

Naast deze kanjers, ‘Sari’ en ‘Kristel’ zitten bij mij nog  Deentje (volle zus van de 41e PAU ZLU) en Deep Purple, die in 2020 wederom 2 op 2 wist te vliegen.

‘Deep Purple’ van 2015

  • 2017: Perigueux 35e tegen 2.794 duiven en Narbonne ZLU 1.005e tegen 4.566 duiven
  • 2018: Perigueux 2e tegen 2.662 duiven
  • 2019: Perigueux 491e tegen 2.580 duiven
  • 2020: St. Vincent 286e tegen 1.163 duiven en Bergerac 101e tegen 3.091 duiven

‘Deentje’ van 2016 (volle zus Carrara met oa 41e Pau ZLU)

  • 2018: Bergerac 8e tegen 2.200 duiven
  • 2019: Cahors 205e tegen 1.292 duiven
  • 2020: St. Vincent 149e tegen 1.262 duiven en Bergerac 38e tegen 3.091 duiven

De favoriete standen van mijn duiven zijn voornamelijk op ongeveer 12 broeden of jongen van ongeveer een dag of 8. Aan het eind van het seizoen is de combinatie van eieren en een groot jong ook gewild.
Voor wat betreft het eerste weekend met marathonvluchten hadden zowel de St. Vincent duiven als de Pau duiven al een eerste broed grootgebracht. Ze zaten dus op hun tweede broed van ongeveer 12 dagen. Daarbij leg ik meestal een 3e of 4e ei, zodat de drang naar het nest nog iets sterker wordt.
In dit Corona-seizoen heb ik de duiven in aanloop heel onregelmatig losgelaten en verzorgd. Het resultaat is dat, met de eerste vlucht, de meeste 1 maximaal 2 pennen hadden gegooid. Voordeel is wel dat de nazaten van de stamdoffer ‘Moresani’ altijd trager pennen gooien.
Zowel ‘SARI’ als ‘KRISTAL’ zijn resp. kleindochter en dochter van Moresani. Deze doffer zorgt tot nu toe elk jaar nog voor een of meerdere nakomelingen.

Stelregel voor mij is dat de eerste jongen niet voor St Vincent worden afgespeend of buiten komen, waardoor ik alle aandacht kan geven naar het spel met de oude duiven.
Het systeem is nestspel waarbij de oude tegen een uur of 10 los gaan. Dat betekent vrijheid blijheid en kunnen doen en laten wat ze willen. Om de twee dagen staat buiten een bad klaar. ‘s Middags tegen een uur of twee komen dan de jongen los. Voorheen deed ik dit altijd ’s morgens voor de oude, maar door het wegtrekken, kreeg ik zeer regelmatig gewonde jongen terug op het hok. De ervaring leert dat er ’s middags minder duiven in de lucht zijn waardoor ze meestal met 1- 1,5 uur uitgevlogen zijn. Dan gaan de oude, vanaf ongeveer 3 weken voor de eerste overnachtvlucht, beginnen met de avond training. Ik doe dan alle duiven van het nest en steek de vlag uit! Dat gebeurt om 20.15 uur en dan trainen ze minimaal 50 tot ongeveer 75 minuten.

Voeding en omgang met de jaarlingen
Als voer krijgen ze het gehele jaar Beyers Koopman mengeling. De ervaring leert dat ze naarmate het seizoen vordert, ze dit voer niet meer zo graag meer eten. Daarom afgelopen jaar iets meer Van Robeys geprobeerd en standaard een 3 tal dagen voor inkorving krijgen ze de vette Jellema mix in de potjes bijgevoerd. 
De prestaties van de jaarlingen zijn van ondergeschikt belang. Mede omdat deze beesten als  jong slechts 3 x ingekorfd worden tot maximaal 150 km … tijdens de najaarsvluchten. Wel moeten ze elke vlucht mee en indien ik er een gevoel goed bij heb, gaan ze mee met de overnachtvluchten van ongeveer 900 km.

Mijn start en vooruitgang
Ik heb mijn start met de marathonduiven gedaan met duiven van Cas vd Graaff & zn en Sam de Jong. Beide lijnen zorgden wel voor incidentele prestaties, maar de lijn naar beter werd ingezet met andere duiven. De eerste kwamen in 2012 rechtstreeks van Arjan Beens (dtr Marianne en volle zus van Olympic Miss Gijsje en Rood meisje) en in 2013 de rechtstreekse Jellema’s (uit Nirvana, Sylvie en Orion) en de Pepping duiven (de Scherpe en Waggel), die het kweekhok kwamen versterken.

… wordt vervolgd …