Het duurde even, maar dan nu is toch het moment gekomen dat we ook weer de opleer vanuit de Nishoek voor u kunnen gaan verzorgen. Veel is er al gezegd en geschreven, laten we het daarom kort houden, het is een bijzondere tijd met
een pandemie zoals we die geen van allen ooit meemaakten. Een bijzondere tijd vraagt ook bijzondere acties, ook in onze duivenwereld.

Nu we weer met de opleer gaan beginnen, hierbij een aantal huishoudelijke regels waaraan wij als organisatie en u als gast zich dient te houden, willen we ook deze route begaanbaar houden. We gaan per direct ( zaterdag 13-06 ) weer starten met de zaterdag inkorvingen voor Quievrain en Noyon en wanneer u daaraan deel wilt nemen, graag uw aandacht voor onderstaande instructies 2020:
1. Wilt u deelnemen aan de opleer Quievrain of Noyon, dan dient u dit donderdagavond tussen
19.00 uur en 20.00 uur per WhatsApp kenbaar te maken op nummer 06-24910881
2. In het WhatsApp bericht vermeld u: Naam, lidnummer, vlucht, aantal manden, reeds thuis gevuld of nog te vullen. Onvolledige opgaven worden niet verwerkt
3. Om het risico van besmetting te minimaliseren zal iedere liefhebber zijn eigen duiven inmanden
4. We zullen enkel werken met volle manden per liefhebber ( Quievrain en Noyon 28 duiven per mand en Sermaises 25 duiven per mand ), de liefhebber maakt direct na inkorven zelf zijn mand(en) dicht
5. Om volle manden te halen, is combineren met andere liefhebbers mogelijk, echter er mag slechts 1 liefhebber inkorven en die is verantwoordelijk
6. Betaling kan enkel nog contactloos. Contant geld wordt niet meer geaccepteerd
7. Uiterlijk vrijdagavond wordt in de groepsapp “Duivenopleer Nishoek” een overzicht gepubliceerd wie er en hoe laat wordt verwacht, zorg dat u lid bent van deze groep *1
8. Wanneer er meer duiven worden aangeboden dan we kunnen verwerken, kan het voorkomen dat u niet op de planningslijst vermeld staat. Reclame is niet mogelijk, er zijn grenzen qua capaciteit. De organisatie bepaald wie wel / niet.
9. Liefhebbers van vereniging 1850 die deelnemen aan de operatie, krijgen als eerste een tijdsblok toegewezen
10. Alle van hogere instanties opgelegde regels zullen worden gerespecteerd
11. Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig
12. Volg altijd de aanwijzingen van de functionarissen van het inkorfcentrum. U herkent de functionarissen aan hun fel gekleurde hesjes
13. Bij niet opvolgen van aanwijzingen en in geval van daaruit voortvloeiende maatregelen zal er in geen enkel geval sprake zijn van teruggave van betaalde gelden en zullen eventuele boetes verhaald worden op de veroorzakers
14. Iedere deelnemer aan de opleer committeert zich door zijn deelname aan alle gestelde regels
15. De mandprijs is € 25,20 voor Quievrain, € 28 voor Noyon en € 31.25 voor Sermaises
16. In deze prijs is inbegrepen: schoonmaken en gereedzetten manden, karton, begeleiden van
inkorving, coördinatie van de inkorftijden, laden van de manden, overstaan van de duiven, ontsmettingsmiddelen etc., een en ander in het kader van de corona protocollen
17. Tot slot: Uiteraard brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte wanneer er een door ons allen zo zeer gewenste versoepeling komt in de opgelegde regelgeving

Resumé: Donderdagavond opgeven en vrijdagavond komt de planning retour in de WhatsApp groep. Zaterdag conform planning en regelgeving betalen, inkorven, manden dicht maken en vertrekken *2

Namens Stichting de Nishoek
A.C. van Iwaarden, voorzitter
06-06-2020

*1 Lid worden van de groepsapp “Duivenopleer Nishoek”? … Stuur een WhatsApp bericht naar nummer 06 38302979 met de melding nieuwe deelnemer groepsapp “Duivenopleer Nishoek”
*2 Voor de vrijdagse midfond inkorving Sermaises die we binnenkort ook hopen te starten geldt opgave woensdag, planning volgt dan donderdag.