Dit keer is de beurt aan Paul Baas en Richard van den Berg uit De Kwakel om antwoord te geven op de verschillende vragen over Selecteren. Paul en Richard zijn vorig jaar als combinatie verder gegaan, na verschillende succesvolle jaren die ze apart hebben gespeeld. Dit jaar hadden ze een sterk ZLU-seizoen … weer iets beter dan het goede jaar er voor. Ze wonnen in de Fondunie 2000 dit jaar Agen en zaten ook op diverse wedvluchten kort in de uitslag. Hieronder hun antwoorden op de vragen …

Wanneer begint de selectie van de duiven op prestatie? Als jonge duif al? Wat is dan de lat? Onze duiven worden geselecteerd op prestaties in het tweede jaar dan krijgen ze twee ZLU-vluchten te beginnen met Agen ZLU. Als jong leren we ze zelf op en als jaarling krijgen ze de x vluchten die gelijktijdig zijn met het jonge duivenprogramma.

Hoeveel jaar kweek je met kweekduiven voordat je deze gaat selecteren? Wat moet een kweker hebben gebracht o/m na een aantal kweekjaren te mogen blijven? Wij bezitten 7 kweekkoppels de duiven worden omgekoppeld om zo  de kans op een toppertje te vergroten . Zolang er bruikbare duiven gekweekt worden, mogen de kwekers oud worden.

Wat is de reden om een goede vliegduif tot kweker te promoveren? Is dat afhankelijk van vliegprestaties of zijn de prestaties van zijn of haar nazaten belangrijker? Wij denken dat een  duif die jaarlijks 2 maal een ZLU vlucht doet zes jaar mee kan op de vluchten, daarna gaan de toppers naar het kweekhok. Een andere graadmeter is een duif met een nationale of sectoroverwinning. Deze gaan direct naar het kweekhok. Dit jaar kwam onze doffer genaamd Hellboy thuis van St Vincent ZLU met een kwetsuur aan het oog. Aangezien deze 3 jarige doffer al bruikbare jongen heeft gegeven is hij naar het kweekhok verhuist.

Selecteren kun je alleen op prestaties of ook op bouw, vitaliteit, ogentheorie of iets anders? Wij zien onze duiven graag als team opereren. Wat niet mee kan komen valt af … op de manier van hoe wij duiven houden. De duiven krijgen als jong en jaarling geen medicijnen uitgezonderd de inentingen. Welke hier niet tegen bestand zijn vallen af en worden verwijderd.

Waar selecteer jij op als je naar de bouw kijkt: Hoe belangrijk is de stuit, Gesloten/open, rug, spieren en voorarm? Een duif die een 1000 km vlucht succesvol moet afleggen kan en mag geen grote gebreken vertonen. De bouw moet in balans zijn en uit een stuk bestaan. Duiven met een zachte pluim , gesloten stuit en een soepele en lange vleugel zijn vaak de winnaars.

Vliegduiven moeten een gesloten stuit hebben vinden veel liefhebbers … wat vind jij? Hoe zit dat met kweekduiven? Wij zien graag een gesloten stuit, maar er zijn winnaars waarbij de stuit iets open staat. Deze duiven hebben dan wel weer een extra op vleugel en pluim en een geweldig mordant.

Selecteer je zieke duiven er gelijk uit? Zo ja, waarom? Een topduif heeft altijd zijn zondagse pak aan is mij geleerd. Alles wat ziek zwak of misselijk is valt af.

Jonge duiven die na enkele weken (zwerven) weer thuis komen. Aanhouden of uitselecteren? Jonge duiven die na enkele weken thuis komen krijgen geen plekje meer in de groep.

Hoe belangrijk is de ogentheorie bij de selectie? De verkenningscirkel … bepaalde streepjes De kleur van het oog maakt volgens ons geen verschil in kwaliteit. Wat alle goede duiven wel hebben is dat de ogen glanzen en gezondheid uitstralen. Bij een duif die in vorm komt zie je de kleur versterken.

Kijkt u naar het volgende: Moet bij een duif de vleugel (dus de achterste broekpennen) op de rug rusten? Kijkt u naar de verspringing tussen de laatste broekpen en de eerste slagpen? Bij een bruikbare duif kloppen de verhoudingen van de vleugel als de duif ook nog beschikt over een winnaars mentaliteit zit je gebakken.

Paul en Richard bedankt voor jullie duidelijke antwoorden en visie. Veel plezier dit winterseizoen en met het denken over het volgende seizoen!