Er is de laatste dagen veel geschreven over de lossing van Narbonne door de Belgische inrichters uit Luik. Ik wil en kan niet achterblijven. Vooraf moet ik zeggen dat ik bedekte termen gebruik en bepaalde woorden niet in mijn column zet. Simpel en alleen om het feit dat er organisaties meelezen, die de duivensport liever vandaag dan morgen ‘kalt’ willen stellen. Daarom noem ik die groeperingen ook niet. De reden van dit alles is dat een artikel als deze niet snel naar voren komt als je bepaalde termen intoetst bij ‘Google’. Dat weerhoudt mij er niet van het een en ander te benoemen. Normaal gesproken ben ik enorm te spreken over de manier van lossen van de Belgische inrichters, maar de lossing van Narbonne overstijgt de vreemdste lossingen die jaarlijks voorkomen bij de NPO-vluchten met grote voorsprong. Waar hebben de duiven dit aan verdiend?

Vrijdagochtend
Het is vrijdagochtend als ik bezig ben mijn duiven te verzorgen als ik een bericht op mijn telefoon krijg dat de duiven van Narbonne om 7.20 uur zijn gelost. Direct nadat ik klaar was met de verzorging van mijn vliegers, ben ik naar mijn laptop gelopen om te kijken naar het weerbeeld in Frankrijk. Wat! Dacht ik gelijk. Tot mijn grote schrik zag ik rondom Narbonne niets dan buien en geen kleintjes, maar normale buien waar je als fietser goed nat van wordt. De duiven dus ook. Wie lost er onder deze omstandigheden duiven? Niemand toch! Vrij snel na mijn conclusie kwam er een berichtje in de groepsapp van ons NIC van Marco van Doorn, die de wens uitsprak dat de weerkaarten niet goed waren en dat het allemaal mee zou gaan vallen. Ik heb zelf mijn verontwaardiging geuit naar mijn duivenvrienden op Facebook en kreeg louter instemmende reacties: Hoe was dit nu mogelijk? Ronald Geerdink voorspelde dat deze Narbonne (door de foute lossing) weleens de moeilijkste zou kunnen worden van de laatste 10 jaar.

Een beeld
Ik zag in mijn voorstellingsvermogen een man uit Luik met een zwarte zonnebril voor zijn computerscherm zitten met naast hem een Golden Retriever. Hij vroeg aan zijn blindengeleidehond of hij als verantwoordelijke de duiven van Narbonne moest lossen of niet? De hond blafte instemmend en hij gaf het sein om de duiven om 7.20 uur in Zuid Oost Frankrijk te lossen.
Dit beeld deed mij denken aan Willem van Hanegem. Hij kreeg in de jaren ’70 van de vorige eeuw een aanbod uit Italië om daar een mooi contract te tekenen. Hij deed het niet. Op de vraag van Kees Jansma waarom hij dit prachtige aanbod afsloeg, vertelde hij dat zijn hond er niet mee eens was (hij sprak geen Italiaans). Het voordeel voor het Nederlandse voetbal was dat Willem van Hanegem níet ging en de man uit Luik loste helaas wél.

Vrijdagavond en zaterdag
Op vrijdagavond kwam het concours op de kortste afstanden niet op gang. Het vermoeden dat het een vlucht met een slecht verloop zou worden, werd bekrachtigd door het verloop in Frankrijk en het zuiden van België. Op zaterdag ging het niet beter. Is normaal aan het begin van de zaterdagavond het concours gesloten, dit keer ging het tot zondag door en was het nakomen van de duiven superslecht. Op maandagavond zijn er nog steeds veel duiven onderweg. Dankzij een man die zijn verantwoordelijkheid van lossen niet aan kan.

Maandag
Op maandagmiddag krijg ik dit bericht op mijn telefoon:

 01-08-2022 Mededeling van de KBDB aangaande de wedvlucht vanuit Narbonne van 29/07/2022

Ingevolge het slechte verloop van de internationale wedvlucht vanuit Narbonne van 29/07/2022 en alvorens de nodige maatregelen te treffen, vindt deze namiddag een spoedoverleg, via videoconference, plaats tussen de internationale inrichters, de voorzitters van de deelnemende federaties, de Belgische inrichter van de wedvlucht vanuit Narbonne (Indépendante de Liège) en de KBDB teneinde de ware toedracht te vernemen waarom de bewuste wedvlucht vanuit Narbonne afgelopen vrijdag werd gelost.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien

Hèhè dacht ik … iemand die stappen onderneemt tegen iemand die in zijn totaliteit heeft gefaald. Ik hoop dat er ook een communicatie komt over het verloop van dit overleg en dat er passende maatregelen worden genomen tegen de verantwoordelijke(n).
In mijn ogen is er maar één maatregel mogelijk: Degene(n) die verantwoordelijk zijn voor deze lossing moeten levenslang verboden worden nog een functie in de duivensport te bekleden en met naam en toenaam (liefst met een foto) worden gepubliceerd én de organisatie uit Luik mag nooit meer een vlucht organiseren. Narbonne moet naar een andere inrichter. Dat is de enige maatregel die bij dit debacle past.

Tot slot
Natuurlijk hoop ik dat de duiven die nog onderweg zijn, zoveel mogelijk thuiskomen en dat de duiven die onderweg stranden door liefhebbers worden opgelapt, zodat ze weer het thuisfront kunnen bereiken. Onze gevleugelde vrienden zijn sterk en kunnen een hoop aan, maar aan dit soort ellende (door een achterlijke lossing) moeten ze niet worden blootgesteld!