De kweekperiode is aan de gang voor de meeste marathonduivenliefhebbers. Bij mij wekt dat een bepaalde nieuwsgierigheid op. Hoe vullen de verschillende melkers dat in? Hebben ze nieuwe kwekers op het hok enz. enz. Daarom heb ik een paar vragen gesteld over de kweek aan een aantal marathonduivenliefhebbers. Hierdoor is mijn nieuwsgierigheid beantwoordt en heeft u weer wat te lezen. In dit verslag leest u de antwoorden van Jan en Yoël Grootoonk uit Bant. Jan heeft zijn sporen wel verdiend de afgelopen seizoenen. Hij won diverse Top 10 prijzen in de sector en won zelfs een vlucht. Ook op de ZLU-vluchten heeft hij kopprijzen gewonnen. Op zijn afstand een fantastische prestatie. Yoël speelt met een hok zelfstandig en ook hij won al ‘teletekstprijzen’. Andere liefhebbers beginnen eveneens met hun duiven zeer goed te presteren. De mening van deze mannen doet er toe! Hoe verloopt bij hen de kweek? Jan voert het woord … veel leesplezier …

Op welke datum heb je gekoppeld of ga je koppelen?
Normaal gesproken koppel ik ongeveer half februari begin maart maar ik heb dit jaar op 28 januari mijn kwekers gekoppeld. Ik heb 26 koppels gezet waarvan 6 eieren onbevrucht waren. Ik was dus zeer tevreden.

Sluit de koppeldatum aan op het vliegseizoen of staat dat er los van?
Nee dat staat er helemaal los van omdat ik mijn vliegers niet gekoppeld heb.

Heb je met de koppeldatum rekening gehouden bij een eventueel later starten van het vliegseizoen (corona)?
Nee daar heb ik geen rekenschap mee gehouden.

Uit welke koppels houd je de jongen aan? (alle koppels, kwekers, kwekers en de beste vliegduiven)
Ik heb 26 kweekkoppels gezet en daar hou ik zelf van alle koppels jongen aan. Maar nu had ik 6 onbevruchte eieren van wat koppels en ik hoop natuurlijk dat die bij de tweede ronde wel bevrucht zijn.

Hoeveel jongen houd je voor jezelf en hoeveel rondes kweek je om hier aan te komen?
Ik kweek sowieso twee ronden voor mijzelf dat komt dan neer op 80 tot 90 jongen. Natuurlijk heb je altijd wel wat afvallers door jongen die niet goed op komen.

Heb je nieuwe kweekduiven erbij gehaald? Zo ja, van wie en welke reden zit er achter?
Ik heb inderdaad nogal wat nieuw materiaal aangekocht De reden dat ik nogal wat nieuwe duiven heb gekocht is dat ik teveel oude kweekduiven had. Ze kregen problemen met bevruchten. Ik heb nieuwe duiven gehaald bij Gerard van Schalwijk, Comb. Hommes, Herman Hendrix, Fam. Toom, Wim Gielen, Mart Derksen, Benno Kastelein en Coen van Haarlem.

Aan welke duif(ven) ga je deze nieuwe kwekers koppelen en wat is de gedachte daar achter?
Deze nieuwe duiven kruis ik weer tegen elkaar en ook een aantal tegen mijn eigen soort o.a. kinderen van de “Nygel” x “Julia”  en dan hoop ik dat er weer goeie vliegduiven uit gekweekt worden.

Heb je nog eigen duiven toegevoegd aan je kwekers? Zo ja, welke en waarom?
Ja zie ook de vorige vraag. Ik heb duiven van de “Nygel” op de kweek gezet.

De Blauwe Hulk

Welke tip zou je een beginnende liefhebber of liefhebber die zich verbeteren wil, geven als het gaat om de kweek?
Ik weet niet of het een tip is maar ik zou een paar goede duiven tegen elkaar zetten waarvan je weet dat ze goede prestaties hebben gevlogen of dat ze sowieso al goed hebben gekweekt. Dan denk ik dat je de meeste kans hebt om ook weer een goede vliegers te kweken. Ik doe dat zelf ook: ik zet de allerbeste vliegers tegen elkaar.

Bedankt voor je medewerking, Jan. Het is een mooi en duidelijk verhaal en de oplettende lezer kan er goed zijn voordeel mee doen!