De kweekperiode is aan de gang voor de meeste marathonduivenliefhebbers. Bij mij wekt dat een bepaalde nieuwsgierigheid op. Hoe vullen de verschillende melkers dat in? Hebben ze nieuwe kwekers op het hok enz. enz. Daarom heb ik een paar vragen gesteld over de kweek aan een aantal marathonduivenliefhebbers. Hierdoor is mijn nieuwsgierigheid beantwoordt en heeft u weer wat te lezen. In dit verslag leest u de antwoorden van Jan Broersma uit Roodeschool. De marathonduivenliefhebber met één van de langste (misschien wel dé langste) afstand van Nederland. Jan had afgelopen seizoen weer een sterk vliegjaar. Hij deed vanwege corona en een geplande vakantie niet alle vluchten mee, maar de vluchten die hij meedeed gingen super. Google maar eens op Marathonduivenjournaal Topper Jan Broersma en u kunt het lezen. Maar nu over de kweek … veel leesplezier …

 • Op welke datum heb je gekoppeld of ga je koppelen?
  ‘Vorige week maandagavond 15 maart heb ik alle duiven gekoppeld. Zowel kwekers als vliegers. Ik koppel altijd rond half maart. Ik zie er eigenlijk altijd tegenaan omdat de eerste dagen na het koppelen veel hectiek geeft en dan vooral als er duiven bij zitten die een andere partner hebben gekregen. Ik ben altijd weer blij als ze zitten te broeden en dan kan het laten trainen van de duiven beginnen. De hele winter hebben ze binnen gezeten omdat ik de stress van de roofvogels niet wil hebben.’
 • Sluit de koppeldatum aan op het vliegseizoen of staat dat er los van?
  ‘De datum van koppeling sluit niet aan op het vluchtseizoen. Als de jongen ong. 2 weken oud zijn scheid ik de doffers van de duivinnen en brengen de doffers één jong groot en de rest van de jongen gaan met de duivinnen mee naar het jonge duivenhok. Ze worden later weer gekoppeld zodat ze tijdens inkorven van de eerste overnachtvlucht op 10 dagen broeden zitten. En zo sluit het uiteindelijk altijd weer.’
 • Heb je met de koppeldatum rekening gehouden bij een eventueel later starten van het vliegseizoen (corona)?
  ‘Niet dus, ik kan ze voor de vluchten koppelen wanneer ik wil … op deze manier.’
 • Uit welke koppels houd je de jongen aan? (alle koppels, kwekers, kwekers en de beste vliegduiven) en hoeveel jongen houd je voor jezelf en hoeveel rondes kweek je om hier aan te komen?
  ‘Voor mezelf kweek ik rond een 40 jonge duiven. Dat zijn dan 2 rondes van de kwekers en 1 ronde van de beste vliegers. De eerste eieren van de kwekers worden na 10 dagen overgelegd naar de vliegers zodat ik vrij gauw meer jongen van de kwekers heb’

 • Heb je nieuwe kweekduiven erbij gehaald? Zo ja, van wie en welke reden zit er achter?
  ‘Op de totale verkoop van wijlen Tonnie van Dam heb ik 2 duivinnen gekocht die mijn kweekhok komen versterken. Een dochter en een kleindochter van “Laura” (1e Internationaal Bordeaux van ruim 10.000 duiven).’
 • Aan welke duif(ven) ga je deze nieuwe kwekers koppelen en wat is de gedachte daar achter? En heb je nog eigen duiven toegevoegd aan je kwekers? Zo ja, welke en waarom?
  ‘Een beste kweekduivin op mijn hok komt ook uit de “Laura” en zodoende kan ik in de kweek meerdere kanten op. Deze 2 duivinnen zet ik op het beste wat ik al heb. De beste nakomelingen koppel ik weer terug op de al aanwezige stam. Tevens heb ik nog een eigen goede vliegduivin van 2013 op het kweekhok geplaatst. Dit is nog een rechtstreekse dochter van mijn “Bordeauxduifje” die in veel van mijn topduiven zit verweven. Hopelijk zorgt ze op het kweekhok voor goede nazaten.’
 • Welke tip zou je een beginnende liefhebber of liefhebber die zich verbeteren wil, geven als het gaat om de kweek?
  ‘Wat betreft een goede tip voor de beginner zou ik zeggen dat verreweg het beste is om uit je allerbeste duiven meerdere jongen te kweken en niet uit alles te kweken wat je maar hebt. Voor een kwaliteitsimpuls zou ik gaan voor wat late jongen uit een topduif van een niet al te commerciële liefhebber. Op sommige veilingsites lijkt het net of er vele duizenden euro’s moeten worden betaald voor iets goeds, maar daar moet je zeker als beginnend liefhebber niet zijn.’

Ik wens allen een gezond en sportief gezien een  uitstekend jaar toe.

Jan, ontzettend bedankt voor je medewerking aan dit artikel. Ik wens je een mooie kweek en straks een fantastisch vliegseizoen. Met de tip die je gegeven hebt, kunnen vele liefhebbers hun voordeel doen.