De kweekperiode is aan de gang voor de meeste marathonduivenliefhebbers. Bij mij wekt dat een bepaalde nieuwsgierigheid op. Hoe vullen de verschillende melkers dat in? Hebben ze nieuwe kwekers op het hok enz. enz. Daarom heb ik een paar vragen gesteld over de kweek aan een aantal marathonduivenliefhebbers. Hierdoor is mijn nieuwsgierigheid beantwoordt en heeft u weer wat te lezen. In dit verslag leest u de antwoorden van Gero en Evelien Dijk uit Alblasserdam. Zij wonnen enkele jaren terug Nationaal Agen bij de ZLU. De duif die won had een dagfond-achtergrond. Door deze overwinning werden ze geprikkeld om zich meer en meer ook toe te leggen op de marathonvluchten. Er kwamen duiven met een marathon-origine bij en er werden meer grote vluchten gespeeld. Ik ben benieuwd naar de mening van deze liefhebbers! Hoe verloopt bij hen de kweek? … Veel leesplezier …

 • Op welke datum heb je gekoppeld of ga je koppelen?
  In verband met het realiseren van een nieuw kweekhok werd het dit jaar iets later dan normaal. Normaal is het koppelen tussen kerst en nieuwjaar … nu was het eind januari. De koppelingen staan dan al wel, al reeds uitgedacht, op papier.
 • Sluit de koppeldatum aan op het vliegseizoen of staat dat er los van?
  ‘Staat er los van,  want de vliegduiven worden zo gekoppeld dat ze de eerste overnachting op eieren zitten.’
 • Heb je met de koppeldatum rekening gehouden bij een eventueel later starten van het vliegseizoen (corona)?
  ‘Nee we hebben geen rekening gehouden met het Corona virus. Ik kan zo koppelen voor welke vlucht dan ook!!’
 • Uit welke koppels houd je de jongen aan? (alle koppels, kwekers, kwekers en de beste vliegduiven)
  ‘Voor ons zelf houden wij rond de 50 jongen zitten (dus 2 tot 3 rondes). De eerste ronde van de kwekers worden overgelegd naar de voedsterkoppels. Wij hebben 10 kweekkoppels zitten en van de vliegers die gepresteerd hebben houden we de jongen aan.’
 • Hoeveel jongen houd je voor jezelf en hoeveel rondes kweek je om hier aan te komen?
  ‘50 2 a 3 rondes.’
 • Heb je nieuwe kweekduiven erbij gehaald? Zo ja, van wie en welke reden zit er achter?
  ‘Wij hebben niet in het bijzonder wat bijgehaald. Wij hebben voornamelijk duiven van onze vrienden, Wim Müller en Louis Vollebregt en sinds een jaar hebben wij ‘Bodi’ terug op het hok. Dat is de moeder van onze internationale, nationale winnaar ‘THEO’. ‘Bodi’ staat voor ‘The Hen with the golden eggs’. Deze duivin heeft al zoveel goede gegeven in de loop der jaren … dat zijn noteringen van 1e,  nationaal ,1e  Internationaal, 1e NPO, 2e NPO, en nog vele daaropvolgend. Daarbij hebben wij ook duiven van de Fam Rans zitten. Zo hebben we een dochter van de ‘Jef’. Deze duif heet ‘* Surprise *’. Deze duif won internationaal Barcelona 2019. Hier moeten wij mee verder en ik denk dat we het slechter hadden kunnen treffen. Ook zijn we een mooie samenwerking aangegaan met een melker die ons heeft benaderd en daar zijn we super blij mee maar daar misschien meer over in de toekomst.’
 • Aan welke duif(ven) ga je deze nieuwe kwekers koppelen en wat is de gedachte daar achter?
  ‘Sluit aan op het bovenste … alles word met elkaar verbonden, de gedachte daarachter is, goed op goed.’
 • Heb je nog eigen duiven toegevoegd aan je kwekers? Zo ja, welke en waarom?
  ‘Kinderen uit Theo, Surprise, Bodi, de beste Müllers, De besten van Vollebregt etc zijn teruggezet op het kweekhok.’
 • Welke tip zou je een beginnende liefhebber of liefhebber die zich verbeteren wil, geven als het gaat om de kweek?
  ‘Heb jezelf een redelijke tot goede duif zitten. Zoek het dan eerst bij je eigen duiven:   het gras is niet altijd groener bij de buurman. Ga niet te veel af op wat je leest … vaar je eigen koers. De bedragen die we vandaag de dag zien voorbijkomen op verkoopsites geeft niet altijd een garantie voor ‘goede duiven’. We hebben allemaal meer slechte dan goede. Houd je zoektocht klein!!!’

Gero en Evelien, bedankt voor jullie medewerking. Duidelijk uitleg en een goede tip voor de mensen die daarvoor open staan!