Theo en Bernard Burgers uit het Gelderse Weurt lieten het afgelopen seizoen zien hoe goed hun duivenstam is. Ze werden Kampioen Nationale Marathon van de ZLU. U, als lezer, begrijpt dat je dan van hele hoge huizen moet komen. Heel de duivennatie (inclusief de allerbesten) doen een gooi naar deze titel. Theo en Bernard hadden een stabiel seizoen met telkens duiven goed aan de tijd. Metname Barcelona was een vlucht waar de mannen met veel plezier op terug kijken. Het eindresultaat mocht er zijn Kampioen Nationale Marathon van de ZLU.

De liefhebbers
Theo (52 jaar) en Bernard (54) Burgers uit Weurt zijn de liefhebbers die afgelopen seizoen de Nationale Marathon wonnen. Een combinatie van twee broers. Ieder heeft zijn eigen taak en onderling is er natuurlijk continu overleg. De vliegduiven zitten bij Theo. Hij is getrouwd met Conny en zij hebben in Weurt (bij Nijmegen) een mooi huis met een prachtige tuin. Bij Fons, broer van Theo en Bernard, zitten de kweekduiven. Bernard woont ook in Weurt en werkt bij een bank. Bernard is vrijgezel en woont sinds kort in het huis van moeder Burgers, die niet lang terug is overleden. Theo is hovenier. Hij verzorgt de duiven. Bernard steunt hem daar waar het nodig. Bernard is vooral bezig met de planning van de vluchten en het samenstellen van de koppels in de winter. Theo en Bernard zijn in de duivensport gegroeid door vader en opa Burgers. Opa Bernard Burgers (geb. 1899) is gestart met de duivensport. Later kwam vader Theo erbij, die het uiteindelijk overnam en nu is het de beurt aan Theo jr. en Bernard jr. Theo vertelt met trots dat ze de duivenadministratie nog hebben van opa vanaf 1940. Het is heel bijzonder dat drie generaties lang er op een heel hoog niveau met duiven wordt gespeeld. Verder is mooi dat de oude stamduiven van 70 jaar terug nog steeds terug te vinden zijn in de huidige stam van nu.

Stamopbouw
De start van de huidige stam gaat terug tot voor de 2e Wereldoorlog. Het oude soort van opa. Dit waren en zijn overwegend Delbar-duiven. Pas eind jaren ’70 zijn daar duiven bijgekomen van Piet Schellekens. Niet lang daarna kwamen daar Kuijpers-duiven bij. Eerst via een liefhebber uit Nijmegen. Toen een paar via een verkoop en later rechtstreeks. Inmiddels waren Theo (in eerste instantie) en Bernard met vader Theo mee gaan helpen. De laatste aanvullingen voor de Burgers-duiven zijn enkele duiven van de Gebr. Brugemann en de laatste jaren van Jan Peters uit Bemmel. Deze inbreng begon met twee geleende duivinnen van Jan in 2009.

Het hok
In de tuin van Theo en Conny staat een mooi hok, waarbij de in verhouding hoge kap mij opvalt. Het is 12 meter lang met 5 afdelingen. Eén afdeling is bestemd voor 70 jongen. Aan deze afdeling is een ren gebouwd. Eén hok is voor weduwduivinnen. Drie afdelingen zijn voor de 36 (3×12) weduwnaars (waarvan de helft jaarlingen). Op dit hok wordt dubbel weduwschap gespeeld. Vanaf december 2005 zitten de duiven op dit hok. Theo en Conny zijn in dat jaar op dit adres komen wonen. De start werd gemaakt met een ‘nieuw’ hok. De hokken op het oude adres waren niet zo goed meer om over te zetten. Het ‘nieuwe’ hok kwam van een liefhebber uit Drenthe. Vanaf het begin liep het goed op dit hok. In de loop van de tijd werden wel aanpassingen gedaan aan de verluchting. Het hok ziet er nu zo uit: Onder het uitvliegramen zijn roosters aangebracht. Dit is afgeschermd met gaas en aan de binnenkant van het hok met een plaatje, zodat de lucht niet rechtstreeks in het hok waait. Het plafond is helemaal van spijltjes, dus open. De pannen zijn afgetimmerd met Dupanel-panelen. Alleen de nok is voor zo’n 20 cm open. Zodoende ontstaat het schoorsteen-effect. Bij broer Fons zitten de goede oude vliegers, ingeteelde jongen van de betere duiven en enkele bijgehaalde duiven (2 tot 3). In totaal zijn het 15 koppels.

Het seizoen
Normaal wordt er half maart gekoppeld. Dit jaar vanwege de kou werd het 23 maart. De kweekkoppels worden gezet op basis van goed maal goed. Dit zijn aardig wat kruisingen. In het najaar worden de beste duiven ingeteeld. Dit is dan voor nieuwe aanwas van het kweekhok. De laatste nieuwelingen zijn afstammelingen van het Betuwekoppel van Gerrit Veerman. Deze zijn rechtstreeks gehaald. Het Betuwekoppel is zoals bekend samengesteld uit twee duiven van Jan Peters. Uit de voorouders van dit koppel hadden Theo en Bernard al duiven van Jan Peters, waarmee ze al met succes mee hebben gekweekt.
De duiven mogen in het voorjaar en begin van het duivenseizoen twee jongen grootbrengen. Als de jongen bijna op eigen benen kunnen staan worden de koppels gescheiden. De jongen die dan nog niet voor zichzelf kunnen zorgen blijven bij de doffers. De duivinnen gaan gelijk in het duivinnenhok. De duiven gaan vanaf ongeveer de 2e of 3e vlucht wekelijks mee. De oudere duiven (3 jaar en ouder) gaan gelijk naar een vlucht van 200 tot 300 km en worden dan wekelijks gespeeld. De jaarlingen krijgen als verste vluchten een paar dagfondvluchten. De 2-jarige gaan eerst naar Agen en krijgen dan nog een vlucht. De 3-jarige en ouder gaan naar Pau of Barcelona en krijgen dan nog een vlucht en sommige Pau-duiven nog twee.

… wordt vervolgd …