Voordat het seizoen 2023 losbarst, blik ik af en toe terug naar 2022 …
Voor de sectoren 2 t/m 4 werd een mooie vlucht. Natuurlijk zaten er wat haken en ogen aan. Het weer lag als een deken over de lage landen. Een oude duif moet daar tegen opgewassen zijn. Dat ligt voor jonge duiven anders en dat hebben veel deelnemers aan die vluchten ondervonden. In sector 2 en 4 werden de laatste prijzen op zondagochtend vroeg verdiend. Dat geeft een scheef beeld door het onzinnige 1:3 systeem. In sector 3 was het halverwege de avond gedaan met de prijzen. Dat betekent dat het een normale vlucht is. De duiven laten zich niet tegenhouden, al is de atmosfeer niet schoon. We krijgen allemaal steeds sterkere en gezondere duiven. De winnaar van sector 3, de Noordelijke Unie en de snelste duif van de drie sectoren is eigendom van Robin Bakhuis uit Westerhaar. Hij won deze vlucht met een ruime voorsprong met een duif, waarvan het zusje het ook al eens deed op Bergerac.

De winnende liefhebbers
Achter de naam Robin Bakhuis schuilen twee liefhebbers: Robin en zijn oom Gert Bakhuis. Voorheen zat zijn neef Joey er ook nog bij. Hij speelt echter zelfstandig, al is er nog steeds een goede samenwerking. Hij helpt ook nog als het nodig mocht zijn.
Robin heeft vanaf zijn 5e jaar af duiven. Hij heeft de liefde voor de duiven overgenomen van zijn oom Gert, die achter hem woonde. De eerste duiven kwamen ook van hem. Later kocht Robin zelf wat duiven en in Westerhaar wordt er onderling geruild. Zo groeide de stam naar wat hij nu is.
Oom Gert en en Robin wonen naast elkaar. Zodoende kunnen samen vliegen. In totaal hebben de mannen 30 tot 35 meter duivenhok. 6 meter voor 30 weduwnaars. Twee hokken van ongeveer 5 meter voor de nestduiven. Op een hok wordt met de doffers en duivinnen gespeeld en een hok wordt met alleen duivinnen gespeeld op het nest. Verder hebben de weduwduivinnen nog een hok in bezit en hebben de jongen 2 hokken van 3,5 meter.
Het soort waar de mannen Bakhuis mee zijn gestart, is voornamelijk van AP Overwater, aangevuld met duiven van Wim en Mart Derksen uit Almelo. De huidige stam is metname gebouwd rondom het supperkoppel: De Wiersma-doffer en de duivin van Appie Pas.

De winnende duif
De winnende duif is een driejarige blauwe doffer. Hij is altijd op weduwschap gespeeld. Dit was de eerste keer op een jong. Hij is ingekorfd op een jonkie van een dag of zes. Hij komt uit Robins goede koppel. ‘De 70’ is de tweede nationale winnaar uit dit super koppel. De eerste was ‘Robin’ bij Harold Zwiers. De vader komt bij Wiersma en zoon uit Sibculo vandaan, die zelf ook al een 3e en 28e nationaal vloog . Moeder komt uit Mr. Gijs met zijn eigen dochter van Appie Pas. Deze moeder hebben we toen nog gehaald bij zijn Kweekcentrum Fondgoud Oost.

Het seizoen
Half februari is de start van het seizoen. Toen zijn de duiven gekoppeld. Robin begint met 90 vliegduiven en 12 kweekkoppels. Voor eigen aanvulling worden ieder jaar 100 jongen gekweekt. De duiven worden wekelijks ingespeeld. De week voor inkorven van de overnachtvluchten worden de duiven zelf weggebracht op een afstand ongeveer 30 km.
De duiven krijgen voer van Beyers. In het seizoen Long Distance en er wordt met de Zoontjes-mengeling gewerkt. Naast het voer krijgen ze allerhande uit een emmer.
Medisch gezien krijgen de duiven een geelkuur een paar weken voor de marathonvluchten. De duiven gaan om de 3 of 4 weken naar de dierenarts voor controle en naar aanleiding daarvan doet hij wel iets of doet hij niets … als er niets mankeert.

De Beleving
De duivensport beleven de mannen met zijn drieën. Zoals gezegd wordt er in Westerhaar onderling regelmatig geruild. Er is goed onderling contact tussen de marathonduivenliefhebbers.
Robin: ‘Het vliegen is het voornaamste bij de duivensport en het kweken is ook mooi. Ome Gert doet overdag de verzorging en de kwekers.’ Robin doet zelf de vliegploeg.

Tot Slot
Heb je de winnende duif aan zien komen? Robin: ‘Ik zelf niet. M’n ome en Joey wel. Ik was net in het hok om de ramen aan het open doen voor de duiven van de vitesse, die weer kwamen. Dus ik schrok me dood toen het systeem piepte en er één van Cahors was.’
Weer een aparte ervaring. Logisch dat Robin deze duif nog niet verwachtte. In de hele voorhand was nog niets. En dan klok je zelf in de achterhand. Super de super. Mannen, nogmaals gefeliciteerd met deze glansrijke overwinning en succes op de latere vluchten !!!