Hoe verzorgen gerenommeerde duivenliefhebbers hun duiven tijdens de ruiperiode. Namens Het Marathonduivenjournaal heb ik enkele liefhebbers een vragenlijst voorgehouden om te kijken wat hun visie is. Uit ervaring weet ik dat de meeste liefhebbers het simpel houden en dat is over het algemeen ook goed, maar meestal hebben liefhebbers ook weleens goede tip, die we zelf over het hoofd hebben gezien. Dit keer is het de beurt aan plaatsgenoot en goede vriend Piet Westerlaken. De laatste jaren won Piet menig vaasje bij de ZLU en won het nationaal Cahors in sector 3 en de Noordelijke Unie. Hoe pakt hij het aan in de ruiperiode? …

Controleer je, bijvoorbeeld met behulp van een dierenarts, of de duiven gezond de rui in gaan? Piet: ‘Voor de rui wordt er geen onderzoek naar de gezondheid van de duiven gedaan.’

Wordt er preventief gekuurd, zodat de duiven gezond de rui in gaan? Piet: ‘In het vliegseizoen worden de duiven verschillende keren door Marco van Doorn onderzocht op trichomonas, ornithose, wormen en eventuele luizen. Als de duiven niets mankeren wordt er medisch niets gedaan. Er wordt dus nooit preventief gekuurd.’

Krijgen de duiven producten om de weerstand te verbeteren tijdens de rui? Piet: ‘Nee, gezonde duiven komen zonder ‘ruiverbeteraars’ prima door de rui. Kunnen ze dit niet dan zijn ze snel verdwenen.’

Heeft verduisteren en bijlichten een negatieve invloed op de rui? Zo ja, hoe corrigeer je dat? Piet: ‘Hier worden de oude en de jonge duiven van begin maart tot vier weken voor de wedvlucht Pau van ongeveer 19.30 tot de volgende morgen 09.00 uur verduisterd. Het is niet aardedonker in het hok. Bij de jonge duiven zie je wat dekveren vallen en ruien ze iets aan de koppen. Aan het einde van het vliegprogramma van de oude duiven hebben de meeste duiven drie pennen gegooid. Van de jonge duiven hebben de meesten vier pennen geruid.’

Stimuleer je de rui? Zo ja, hoe? Piet: ‘Nee, hier gaat de natuur gewoon zijn gang.’

Worden er bijproducten om het vormen van een goed nieuw verenpak te verbeteren? Extra eiwitten misschien? Piet: ‘Nee, zie het vorige antwoord.’

Geef je een andere mengeling in de rui-periode en geef je er nog bijzondere mengelingen bij als onkruidzaad of snoepzaad? Piet: ‘We gebruiken een ruimengeling van Versele Laga en Beijers. Door deze mengeling mixen we de overgebleven Energy Plus van Versele Laga en de Premium Jelle Jellema Power van Beijers.’

Wanneer worden de duiven op schapjes gezet en heeft dat invloed op de rui? Piet: ‘De duiven worden op schapjes gezet wanneer de rui bijna voorbij is.’

Wanneer worden de duiven gescheiden en heeft dat invloed op de rui? Piet: ‘We scheiden de duiven wanneer de rui voorbij is.’

Hoe vaak geeft u de duiven een bad in de rui periode? Piet: ‘Elke week krijgen de duiven de gelegenheid om te wassen. In de praktijk zijn er altijd een paar duiven die geen wasbeurt nemen. Voor het resultaat van de vernieuwing van het verenpak maakt het m.i. niets uit.’

Wat doe je in het badwater? Piet: ‘Het hele jaar wordt er aan het badwater een beetje keukenzout en azijn toegevoegd.’

Piet bedankt voor je antwoorden op de rui-vragen. De ruiperiode is simpel als de duiven maar gezond zijn en blijven.