Ewout, Levi’s vader overspoelde mij met een grote hoeveelheid goede en mooie informatie over de overwinning op Narbonne. Natuurlijk mag ik u als lezer deze info niet onthouden door het verhaal in te beperken. Dat zou jammer zijn van al het werk en van deze goede verhalen. Daarom nu deel 2 van het verhaal van de familie Van der Weijden… …

De 17e nationaal 2015edited

17e nationaal Narbonne

Nestspel

Alle duiven worden op het nest gespeeld. Het systeem is heel simpel. Een maand voor de inkorving van een grote fondvlucht wordt het nest geschoond of gekoppeld. De duiven zitten dan bij inkorving minimaal op 10 dagen eieren en maximaal op een jong van een dag of 3 a 4. Deze stand garandeert een duif in vorm is de opvatting van de mannen uit Hoogkarspel. Als de duiven terug komen is het nest weer schoon en begint de cyclus weer opnieuw waarna de duiven 4 weken later weer worden ingekorfd. De winnares zat in de ploeg jaarlingen welke als late jongen van het voorjaar zelf werden opgeleerd. Daarna volgde wekelijks een inkorving op het vitesse programma, enkele midfond vluchten en Souppes sur Loing (550km). Vervolgens werden de doffers van deze ploeg op Cahors ochtendlossing gekorfd die achteraf nog diezelfde dag tot een middaglossing werd gemaakt. De duivinnen gingen dat weekend naar Vierzon en de bedoeling was om ze 2 weken later op Chateauroux te korven maar die ging tot onze verbazing niet door. Tussentijds werden ze woensdags en zondags op Hank (ongeveer 120km) gespeeld. Na de aflasting van Chateauroux volgde de week daarop een midfond vlucht van zo’n 380 km en nog 2 keer Hank. Daarna diende Narbonne zich aan.
In het zelfde hok van de jaarlingen zitten ook de jongen. Ergens eind april/begin mei zijn er nestschalen in het hok gezet en verder moesten de jaarlingen het zelf uitzoeken. De eieren die voor die tijd her en der werden gevonden werden direct weg geraapt. Een maand voor de vluchten Cahors en Vierzon de boel op geschoond en bij terugkomst was de boel opnieuw weer schoon. Vier weken later volgde de inkorving voor Narbonne.

Kop en vleugeledited

De voeding
Basismengeling is hier altijd Variamax van Mariman geweest. Echter de laatste tijd wordt de ergernis over de vele erwten en bonen steeds groter. Omdat de mannen altijd volle bak voeren blijven deze in grote getalen liggen en worden verwijdert. Gezien de successen die zijn behaald trekken wij de conclusie dat deze onnodige ingrediënten zwaar zijn oververtegenwoordigd en het is ons een raadsel waarom. Wellicht komt het de marge van de fabrikant ten goede? Dit jaar is daarom besloten om de de variamax ruimschoots op te mengen met Premium Turbo van Matador. De verhouding is ongeveer 1/3e deel variamax en 2/3e deel Premium Turbo. Daarnaast wordt dagelijks ruimschoots hennep, snoep, onkruid, pinda’s, scharrelmeel, tovo, grit, roodsteen, vitalith, gele piksteen en rode piksteen verstrekt.
De jongen duiven en jaarlingen krijg nooit medicijnen in het drinkwater. Tenzij er een erge zieke zou worden geconstateerd natuurlijk. Preventief gebeurt er in ieder geval niets. Pas als de duiven voor het eerst worden klaargemaakt voor de grote vlucht krijgen zij 1 week voor de inkorving 3 dagen BS in de drinkpot. De ouden duiven, die worden klaargemaakt voor een bepaalde vlucht worden 2 weken voor inkorving allemaal individueel onderzocht door dokter Hans van der Sluis of Stephan Göbel. Deze duivenartsen maken een keel uitstrijkje en controleren daarmee de gradatie van het geel. We geven de gradatie weer met kruisjes. 1 kruisje is bijna niets en 4 kruisjes is de ergste vorm. Bij constatering volgt de volgende behandeling: 1 kruisje: niets. 2 kruisjes: 1 combinatiepil van 50 mg en bij 3 en 4 kruisjes de volgende dag nog zo’n pil. De duiven die niets hebben krijgen uiteraard ook niets. Vervolgens wordt een week voor de inkorving 3 dagen BS gegeven en op de zaterdag en zondag volgt er iets voor de luchtwegen. Bij de tweede inkorving volgt herhaald deze procedure zich met het verschil dat er de tweede keer een ander product voor de luchtwegen wordt gegeven. Dus de oude duiven krijgen hier jaarlijks maximaal 6 dagen BS, 4 combinatie pillen ronidazol en 4 dagen antibiotica per jaar. De rest van het jaar krijgen zij niets dan kraanwater via het drinknippelsysteem van Gert den Houddijker. Ook wordt er nooit tegen paratyfus gekuurd of geënt noch krijgen de duiven enig ander antibiotica of enting. Behalve de verplichte paramixo enting natuurlijk.

de hele familieedited

Con van Eikeren en de duivenvrienden
De duivensport kan hier niet beoefend worden zonder de hulp van Con van Eikeren. Het is Con, die het hele jaar door de duiven verzorgt. Hij houdt een oogje in het zeil, maakt de hokken schoon en voorziet de duiven van voer. In april neemt Ewout de verzorging van de vliegploegen over. Con verzorgd dan de kwekers, jongen en jaarlingen. Tevens biedt Con ondersteuning waar nodig. Hij rijdt in het wedstrijdseizoen wekelijks met de betreffende duiven naar dokter Hans van der Sluis, leert de jongen op en verzorgd wekelijks een africhting vanuit Hank waarop ook de duiven van Kees Droog, Ton Vertelman (tegenwoordig buurman), Cor Blokdijk en Mevlut Tekin worden gekorfd. Met Cor Blokdijk, Kees Droog, Nico Volkens, Dirk Pals en Jeroen en Gertjan Hendriks wordt een nauwe duivenvriendschapsband onderhouden. Ook de regelmatige telefoongesprekken met Marlon Kok uit Ransdorp, die de 5e nationaal maakt op deze Narbonne, zijn vaak hilarisch. Gesteld kan worden dat de contacten met vrijwel alle Noord-Hollandse opponenten meer dan goed is. Er wordt ook genoten van de duivenvriendschappen met verscheidene Zuid Holandse liefhebbers uit metname het Westland waar ook op Nationaal niveau zeer sterk gepresteerd wordt.

De klokruimteedited

De dag van Narbonne
Toen zaterdagavond de aankomsten op PiPa werden gevolgd, leek een vroege aankomst in het noorden aan de westkant onmogelijk. De duiven kwamen om 21.15 uur in Nederland aan bij Wijnands en zn in Maastricht. Gezien het feit dat ze in Limburg niet dik vielen versterkte dat vermoeden alleen maar. Wel werd 1 duif aan de westkant bij Frederik Leliaert opgemerkt. Om 22.15 uur werd het sms meldsysteem getest door chipringen over alle kleppen te halen zodat met een gerust hart naar bed gegaan kon worden. Levi ging met de ipad onder zijn kussen bij vader in bed. De wekker op 04.45 uur. Toen de wekker ging even op de meldlijst gekeken en toen zagen we nog twee duiven aan  de westkant bij Cor Hanegraaf en Hugo Batenburg rond 22.30 uur. Gezien de aankomst tijden en de backup van het sms meldsysteem kon nog rustig een aantal keren de wekker over laten gaan en weggedrukt worden. Om 05.45 uur toch maar uit bed. Tandenpoetsen en met een nespresso’tje in de hand sloffend richting achterdeur. Toen de gordijnen werden opengetrokken zat ze daar op de klep te wachten. Ewout: ‘Eerst denk je: Dat is een jong of een nakomer. Maar toen ik naderbij kwam was ze fris en zat met superschone gummi’s te wachten. Toen ik de klep open deed en ze direct naar binnen dook, kwam de adrenaline kick. Toen realiseerde ik me: Dit moet er een zijn. Snel de duif gepakt en naar boven gelopen naar de mechanische en digitale klok. De digitale klok gaf aan 22.13 uur. Toen dacht ik: Hoe kan dat?, wat ben je toch en sukkel! Snel de gummi’s in de ouderwetse klok en de duif terug in het hok gezet en weer terug naar de klokken. Bij nader inzien stond er: “africhting”. Snel op “africhting wissen” gedrukt en toen stond er: “0 geconstateerd”. Huh! Het bleken de controle handelingen voor het sms systeem van de avond daarvoor. Snel de duif weer gepakt, over de klep gehaald en weer naar boven om te kijken op de klok. Er stond nog steeds: “0 geconstateerd”. Hoe kan dat nou? Snel met de duif naar de andere hokken waar een andere module staat en de duif daar over de klep gehaald. Ook deze klok constateerde niet. Toen dacht ik: Het is er toch geen een! De vleugel opengeslagen en het was een groene stempel dus het moest er wél één zijn! En toen realiseerde ik het! Bij het inkorven had er een chipring niet gefunctioneerd. Omdat Jeroen Nas, degene die in NIC AZV Alkmaar tot ieders tevredenheid het digitale werk verzorgd, wegens ziekte niet aanwezig was bij het inkorven kon de chip niet worden toegekend tijdens het inmanden en is de duif met alleen gummi’s aan haar reis naar Narbonne vertrokken. Dat het nu precies die duif moet zijn, hoe is het mogelijk! Dit was dan ook de reden dat het sms systeem geen melding had kunnen geven. Snel onze rots in de branding, Ome Frits van Duin, gebeld om te melden. Op zijn 06-nummer nam hij niet op. Kees Droog gebeld voor zijn vaste nummer. Ook dat werd niet opgenomen. Er zou toch niets met hem aan de hand zijn? Als er een iemand altijd op zijn post zit en beschikbaar is, is het Ome Frits! Nog een keer bellen en er werd nog steeds niet opgenomen. Het adrenaline pijl zakte nou niet bepaald! Dan maar Eddy Hoedemakers. Eddy verwees me heel kalm op zijn typerende galante Limburgse wijze door naar Hub Wetzelaar. Toen heeft Hub alle meldingsformaliteiten afgehandeld en gaf hij het verlossende woord: “Je staat bovenaan”. 10 minuten later ging de telefoon. Ome Frits, op de manier zoals alleen hij dat kan: “Hey Ouwe Crack, van harte gefeliciteerd.” “Ik dacht de wekker kan op 06.00 uur want een duif voor die tijd is onmogelijk!” Wat een superduif!’

Tot Slot
De familie van der Weijden dragen de Belgische inrichters van de Internationale concoursen en metname de  ZLU, welke het Nederlandse concours inricht, een zeer warm hart toe. De Belgische inrichters omdat ze ons toestaan te participeren en zeer betrouwbaar zijn in hun lossingsbeleid. Zo vroeg mogelijk los en uitstel zodra dit noodzakelijk is. En de ZLU voor het vele organisatorische werk dat wordt verricht m.b.t. het vervoer, het beveiligen van het concours, de fantastische verzorging van onze atleten en het huldigen van de prijswinnaars. Ewout: ‘Wij willen graag iedereen van de ZLU die hier een aandeel in heeft heel erg bedanken.’ Dit jaar werd voor het achtste jaar achtereen de lossing van Barcelona bijgewoond. De eerste twee keer met als “Chief in Command” wijlen notaris Dons en nu sinds 6 jaar met een toegewijde Luc de Geest. Elke keer is het weer even indrukwekkend. En de conditie van de duiven is door de zorg van onder andere, Heintje van der Heiden,  indrukwekkend. Zonder welke convoyeur dan ook te kort te willen doen, is Heintje een fenomeen. De meeste deelnemers zullen niet weten wat Heintje op zijn leeftijd allemaal tijdens de reis voor hun duiven doet. Wij hopen dat Heintje nog lang in staat zal blijven om onze duiven te blijven verzorgen!’
Ewout bedankt voor de grote hoeveelheid informatie !!! Jaap, Ewout, Levi en Con nogmaals gefeliciteerd met deze prachtige overwinning op Narbonne, succes op Perpignan en tot ziens op het podium van de ZLU !!!

jaco-handtekening