Voor mijn bezoek aan Jan Gerrit Wiering moest ik naar het mooie Veenhuizen in Drenthe. Dat is een bijzonder dorp met een wonderlijke geschiedenis. Een dorp in Drenthe dat in niets lijkt op andere dorpen. Want Veenhuizen is één van de voormalige Koloniën van Weldadigheid. In Veenhuizen zijn nog meer dan honderd Rijksmonumenten getuige van een uniek verleden. Rechte lanen en statige panden, musea, ateliers, sfeervolle eet- en drinkadresjes. Zonder uitzondering zijn ze in Veenhuizen gevestigd in historische gebouwen, die bovendien sterk samenhangen. Ze getuigen van de rijke Kolonie-geschiedenis. En daaromheen prachtige uitgestrekte natuurgebieden. Tussen al dit moois woont Jan Gerrit Wiering.

Beveiliging
Naast politiehond Quindo, heeft Jan Gerrit overal camera’s hangen en sensoren op de duivenhokken. Goede postduiven zijn populair en hij wil niet dat zijn hok wordt leeggehaald. Soms gaat hij de hokken in en heeft hij het alarm nog niet uitgeschakeld, nou zegt Jan Gerrit dan wil je wel even hard lopen om dit weer ongedaan te maken.
Op de voorkant van de hokken kun je een aantal sensoren zien.

Van Zon-hok
Er komt nog een nieuw ‘Van Zon-hok’ bij van een 3 meter, hierop komen de kwekers. Dan heeft Jan Gerrit meer ruimte voor de vliegploeg en kan die worden uitbreid. Zo zie je maar een kampioen staat nooit stil, ‘he is always on the move’.

1e Duifkampioen middaglossing van SMN 2023 met de NL19-1197613.Deze duivin heet de “Keekstra duivin” omdat ze rechtstreeks komt van gebr. Keekstra uit Bornwird (bij Dokkum). De combinatie heeft flink geïnvesteerd in de Jellema duiven en daar is de NL19-1197613 een exponent van. Ze is een pure Jellema duivin, familieteelt op Zwart Goud en Orion met in de stamboom van moederskant Kleine Jade en vaderskant Hilton. Duiven die bij uitstek geschikt zijn voor de Barcelona vluchten.
De ‘Keekstra duivin’ heeft ook een flink aandeel gehad in het 3e kampioenschap op de middaglossing van SMN, ze speelde 2x de aangewezen punten binnen van de 3 vluchten.
In totaal is ze 7x gespeeld op de middaglossing en vloog 7x prijs. In 2023 vloog ze 10e NPO St. Vincent in afd. 10 en 35e Nat.  sector 4, 10e NPO Cahors afd. 10 en 22e  Nat. sector 4 en 64e NPO Bergerac afd. 10 en 156e Nat. sector 4.
Jan Gerrit is ook een liefhebber van de Barcelonavluchten en heeft hier al meerdere keren succes op gehad. Hij speelt nu met de gedachte om de “Keekstra duivin’ volgend jaar klaar te maken voor Barcelona. De tijd zal het leren.

De NL19-1197613 De “Keekstra Duivin” met jong en haar Steenrode partner.

 3e Kampioen middaglossing SMN
Hiervoor gelden de vluchten St. Vincent, Cahors en Bergerac. De “Keekstra duivin” NL19-1197613 had een groot aandeel in dit kampioenschap. Ze nam twee derde voor haar rekening. Alleen op Cahors speelde de NL20-4755613 de 8e van SMN en was de ‘Keekstra duivin’ net voor.

 Hokbestand
 Jan Gerrit heeft 10 koppels kweekkoppels, 24 jaarlingen, 32 oude duiven en 50 jonge duiven. Hiermee speelt hij de 6 middaglossingen en Barcelona. Vorig jaar speelde hij nog de 92e Nat. Barcelona, waarvan akte. Volgend jaar wil hij daar de ochtendlossingen Marseille en Perpignan aan toevoegen en proberen mee te dingen naar de Super Cup van SMN.
De opbouw van zijn kweekhok gaat erg zorgvuldig. Hij wil alleen het beste van het beste en dan kruisen of soms licht ingeteeld. Zo is zijn stamkoppel afkomstig van een doffer van Jaap Mazee uit Ens met een duivin van IJsbrand Kaptein NL16-1432737. Zijn NL20-1745557 vloog dit jaar 1e sector 4 op Sint Vincent (1187 km) en komt ook uit de IJsbrand Kaptein duivin keer de lijn van de stamdoffer van T.  Herkens Assen.
Ook ruilt hij regelmatig met sterk spelende liefhebbers zoals Herman Brinkman en Johny Arets uit Steggerda, die veel Jellema duiven heeft. Natuurlijk heeft hij van de gebr. Keekstra ook nog wat duiven aangeschaft.

… wordt vervolgd …