In de jaren dat ik bezig ben met Het Marathonduivenjournaal staan Jan en Twan Nobels uit Achthuizen hun mannetje op de marathonvluchten. Hun duiven pakken kopprijzen op de NPO-vluchten met een middaglossing en ook op de ZLU-vluchten met een ochtendlossing. Ze moeten een stam duiven hebben, die op beide disciplines uit de voeten kunnen. Beter gezegd ‘uit de vleugels’. Als liefhebbers met grote regelmaat in de kop van de uitslag terug te vinden zijn, wekt dat bij mij nieuwsgierigheid op: Welke duiven hebben ze en hoe brengen ze hun duiven tot deze grootse prestaties. Helaas lukt het mij niet om iedere liefhebber daar naar te vragen. Dit lukte me deze keer wel bij Jan en Twan Nobels uit Achthuizen.

Het seizoen
Het seizoen wordt gestart met 75 weduwnaars en 3 nestkoppels. De duiven worden voor de eerste vlucht zelf een viertal keer weggebracht tot ongeveer 40 kilometer. De weduwnaars worden voor inkorving altijd getoond. De neststanden voor de marathonvluchten zijn het liefst 6 of 7 dagen jongen en anders zoals het uitkomt. De weduwschapsduiven gaan meestal begin mei op weduwschap. Voordat de duiven meegaan op de eerste marathonvlucht moeten ze minimaal 1000 tot 1200 trainingskilometers gemaakt hebben of twee dagfondvluchten. Als ze thuiskomen van een vlucht zit de duivin op de doffer te wachten.
Half februari word er gekoppeld. Ze brengen allemaal een jong groot. Als het jong ongeveer 10 dagen oud is, gaat de duivin weg en brengt de doffer het jong groot.
In het vliegseizoen wordt alles op de klok gedaan … vaste tijden voor uitlaten en binnenhalen en vaste voedertijden.
De schoonmaak van het hok word in het vliegseizoen tweemaal per dag gedaan wanneer de duiven buiten zijn. De duiven worden gevoerd met voer van Versele Laga. De mengelingen zijn VariaMax en Weduwschap Power. De weduwnaars worden in de broedbak gevoerd. De nestduiven worden in potjes gevoerd.
Er worden verschillende bijproducten gegeven o.a. Beutebak, elke dag vers grit en dat soort voor de hand liggende producten. Qua medische begeleiding word op gevoel gehandeld. Duiven worden regelmatig gecontroleerd door de Weerd in Breda. De jaarlijkse entingen zijn de verplichte Paramixo-spuit en sinds 2018 ook tegen Paratyfus.
Er word verduisterd tot ongeveer de tweede week van juni. Het aantal duiven dat we verliezen is al jaren minimaal bij de jonge duiven.

De vliegduiven krijgen drie dagen voor een vlucht vetrijk voer bijgevoerd. Alleen aan de duiven die meegaan. Dit is in de vorm van Energy Mix van Versele Laga. De duiven trainen tweemaal daags in het vliegseizoen: in de ochtend van 7.00 tot 8.00 uur en in de avond van 17.00 tot 18.00 uur. De nestduiven trainen van 20.00 tot 21.00 uur.
In de winter gaan de duiven af en toe naar buiten. Er wordt dan schoongemaakt als het uitkomt. Er word bij de verzorging dan ook niet op een kwartier gekeken. Twee dagen per week word er thee gegeven. De duiven krijgen verder iedere week een bad normaal gesproken.

Het hok en andere feitjes en meningen
Het hok staat op de oostkant. Het is 18 meter lang. Qua ventilatie is het hok vrij open. Er liggen oud Hollandsche pannen op. De vloer is van gewoon hout. In de morgen staat de zon erin en er zit verder geen hokverwarming of iets dergelijks in. Het hok staat een halve meter van de grond. Verder geen bijzonderheden over de accommodatie.  
Achthuizen staat toch wel bekend om zijn duivenmelkers. De sport leeft hier nog echt. Het dorp heeft ook een eigen duivenlokaal: PV ‘De Blauwe Duif’ op de Bommelsedijk in Achthuizen.

De visie van Jan en Twan: Voor een goede prestatie heb je natuurlijk goede duiven nodig. Verder denk ik dat een goede verzorging ook erg belangrijk is en ze proberen om niets aan het toeval over te laten. Twan: ‘Ik heb een keer een blunder begaan. Ik heb eens een keer staan inkorven voor Barcelona en vergat hierbij de eerst getekende mee te geven. Die zat nog in het hok. Jan heeft hem toen nog als een speer gebracht.’
In de duivensport staat de tijd ook niet stil dus leer je elke dag weer bij.

Tot Slot
We hebben kennis gemaakt met twee toppers uit Achthuizen, Jan en Twan Nobels. Enthousiaste liefhebbers met een goed hok met duiven. Deze duiven laten zich met grote regelmaat aan de kop van de uitslag zien. Ik wil jullie bedanken voor de info voor dit verslag en ik zeg tot slot: voor nog eens!