In deel 1 van de rapportage over Herman Koopman ging het vooral over zijn hoogtepunten die hij de laatste jaren behaalde op de marathonvluchten. Er was ook te lezen welke duiven aan de basis stonden van deze successen. In deel 2 ging het vooral hoe het seizoen is opgebouwd. In dit deel gaat het over de jonge duiven en de selectie en de kweek met dank aan Marcel van Stralen voor de goede vraagstelling …

 

Het najaar

Doe je nog iets in het water en wanneer? Herman: ‘In het najaar gebruik ik Sedochol ter ondersteuning van het nieuwe verenpak. Knoflookpoeder gaat in het water voor een kuurtje van 2 weken. Dit doe ik voor de kweek en ter ontsmetting na de vlucht. Hiervoor gebruik ik dus geen antibiotica.’

 

Jonge duiven en jaarlingen

Hoeveel jongen kweek je en hoeveel gaan er gemiddeld door als jaarling? Herman: ‘In 2016 zijn er 70 jongen gekweekt voor eigen gebruik en daarvan gaan er 47 door naar volgend jaar. De selectie doe ik op de vluchten (de mand) en natuurlijk op basis van gezondheid. Het liefst geef ik de jonge duiven geen antibiotica in hun eerste levensjaar en echt het kan mensen. Verder hoef ik niet te selecteren omdat ik gelukkig de ruimte heb. Last van Colli heb ik gelukkig bijna nog nooit gehad met de jongen.’ Hoe vaak speel je de jongen en tot hoe ver? Herman: ‘De jongen speel ik het liefst op de jonge duivenvluchten tot de laatste vlucht aan toe. In 2016 had ik de jonge duiven niet verduisterd en zodoende stonden ze nog maar op een paar oude pennen vandaar dat ik ze dit jaar niet allemaal heb doorgespeeld. Andere jaren werden ze meestal wel verduisterd en kregen ze het volledige programma.’ Wat is de verhouding jaarling en oude duiven op het vlieghok? Herman: ‘In 2016 was dat 50/50 en dat is vind ik dan ook een mooie verhouding om te blijven vernieuwen.’ Hoe is je selectiemethode als jong, jaarling en bij de oude? Herman: ‘Selectie gebeurd op gezondheid en de mand waarbij het bij de jaarlingen gaat om netjes thuis komen. Bij de oude moet er gepresteerd worden om te mogen blijven. Hoe vaak speel je de jaarlingen boven de 800 km? Herman: ‘Meestal 1 keer maar in 2016 sommige wel 2 keer.’

 

Oude duiven

De kweekduiven … hoe selecteer je die? Herman: ‘Om kweekduif te worden kijk ik naar de duiven met de beste prestaties en afkomst. Daarnaast zet ik graag een aantal late jonkies op het kweekhok van goede prestatie duiven. Duiven van 5 jaar of ouder op het kweekhok moeten wel hele goede jonkies gegeven hebben wil ik ze niet verwijderen. Duiven evalueren snel dus ben ik er geen voorstander van om uit al te oude duiven te blijven kweken. Ik maak ieder jaar een staatje hoeveel goede/ bruikbare duiven ze hebben geven zodat ik een goed beeld heb.’ Hoe vaak speel je de oude duiven? Herman: ‘De meeste 2 keer maar soms ook 3 keer. Dit is afhankelijk van het hoe ze thuiskomen en hoe snel ze herstellen. Het ene seizoen gaat dat beter als het andere en dat heeft met de vorm en de zwaarte van de vluchten te maken.’

 

Succes

Laatste vraag: Wat is volgens jou de sleutel tot de successen die je tot nu toe hebt behaald? Herman: ‘Spelen,spelen en nog eens spelen op de vluchten waar je duiven voor zijn bedoeld. Er is niets beter dan de selectie door de mand om zo een goede vliegploeg op te bouwen. Daarnaast veel kweken uit je beste duiven en het inzicht hebben om goede duiven op het kweekhok te zetten.

Ieder jaar weer wat verzinnen om jezelf scherp te houden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan andere neststanden uitproberen, olie afschaffen, laat jongen kweken, verduisteren, niet verduisteren, enz. Belangrijk is ook dat je blijft proberen en hieruit de juiste conclusies weet te trekken. In 2017 ga ik waarschijnlijk de uitdaging aan om de duiven die naar de marathonvluchten gaan niet meer op nest maar op weduwschap te spelen.

St. Vincent

Topduif St. Vincent

De St. Vincent is een topdoffer van 2013. Hij won in 2015 de 14e nationaal St. Vincent tegen bijna 4.000 duiven en in 2016 de 37e nationaal tegen 3.278 duiven. Daarnaast won hij o.a. de 321e nationaal Albi 2016 tegen 3.814 duiven. Hij is verder de vader van ‘Veronica’, die als jaarling de 31e Nat Periqueux won.

 

Tot Slot

Na 10 jaar doordacht kweken, spelen en selecteren heeft Herman een geweldige kolonie marathonduiven opgebouwd. Deze duiven kunnen het succesvol opnemen tegen de top van Nederland en ver daar buiten. Deze duiven doen het goed op ochtendlossingen en middaglossingen van 800 tot 1.200 km. Omdat Herman een doordacht plan heft (de basis is goede duiven) zullen we in de toekomst nog vaker van hem gaan horen. Herman … ik wil je bedanken voor het kijkje bij je in de keuken en ik wens je succes voor komend seizoen.

Herman

Marcel van Stralen