Op het podium staan bij de Marathon Noord is een droom voor veel liefhebbers die in het ‘werkgebied’ van de Marathon Noord met hun duiven spelen. Er zijn ook liefhebbers die zich niet bekommeren om kampioenschappen. Ze zijn in de zomer met hun duiven bezig en proberen er het beste van te maken. Als ze tussen de kampioenen staan, zien ze dat wel na het seizoen. De hoofdrolspeler van deze reportage hoort bij deze groep. Na twee vluchten op de middaglossing stond Dick Fijn uit ’t Loo er goed voor bij de kampioenen van de Middaglossing van deze competitie. Hij werd daar door een aantal liefhebbers op geattendeerd. Dick wist wat hem te doen stond voor de laatste vlucht: Een mooie tijdduif pakken op de laatste vlucht: Bergerac. En wel met één van zijn twee bovensten van de inkorflijst. Dat lukte hem! Het resultaat was een 3e plaats tussen alle kanonnen van de Middaglossing van Noord Nederland. Een kampioenschap om trots op te zijn!

De liefhebber
Dick Fijn (62 jaar jong) is de hoofdrolspeler van dit verhaal. Van beroep is hij timmerman. De laatste 19 jaar als ZZP-er. Via zijn vader is Dick betrokken geraakt bij de duivensport. Dick: ‘Eigenlijk vanaf dat ik kon lopen liep ik met mijn vader mee naar de duiven.’ Zoals de meeste liefhebbers werd er eerst programma gespeeld. Dit was tot het overlijden van vader in 2005. Dick: ‘Met pa samen hebben we veel gewonnen. We hebben Olympiade duiven gehad, voor de Olympiade in Gran Canaria. We hadden twee duiven kunnen inzetten, maar ik wilde met één duif nog heel graag spelen. Helaas … dat ging mis. O ja … Pa en ik zijn ook nog Nationaal Kampioen Midfond geweest.’
Vanaf 2005 is er dus overgeschakeld naar de marathonvluchten. Deze stap werd gezet door duiven van Henk de Weerd en Koop Kiekebelt erbij te halen. Verder had hij duiven van Gerard Heutink en zn (Dick’s zwager). Gerard en zijn zoon Arjan hebben overwegend duiven van het soort van Nico Volkens en Sam de Jong. De overstap naar de marathonvluchten ging gelijk goed. Zo had onze timmerman in 2007 de 2e Beste Marathonduif van Nederland. Twee jaar terug is Dick’s andere zwager Gerrit Pouwels overleden. Die duiven zijn allemaal naar Dick toe gekomen. Met deze duiven is Dick ook gaan kweken en hopelijk zal er over een paar jaar blijken dat er een paar goede kwekers tussen zitten.
De duiven hebben de beschikking over 20 meter duivenhok. De accommodatie is verdeeld over twee hokken van vier afdelingen. Deze melker uit ’t Loo begint het seizoen op weduwschap en naar de marathonvluchten toe worden de duiven gekoppeld. Hij heeft de duiven het liefste op een stand van 10 dagen broeden. Maar ook op jongen van 4 tot 7 jongen gaat het goed. Terwijl doffers het tevens goed willen doen op grote jongen en eieren. Dick probeert normaal gesproken hele koppels te spelen.

Het seizoen
Het seizoen is Dick gestart met 70 vliegduiven en 15 kweekkoppels. Er worden 90 jongen voor de eigen hokken gekweekt. Dit ‘grote’ aantal jongen wordt vooral gedaan, omdat Dick in ’t Loo veel last van de roofvogel heeft.
De kweek wordt gestart in de laatste week van januari. Dan worden alle duiven, zonder de oude vliegers, gekoppeld. De eerste ronde jongen zijn grootgebracht door de jaarlingen. De oude vliegduiven worden later gekoppeld. Als ze op eieren zijn gekomen, mogen ze 12 dagen broeden. Ze werden daarna gescheiden en verduisterd. Toen het programma bekend werd, zijn deze oude vliegers naar de vluchten toe gekoppeld. Er is niet bijgelicht. Toch stonden de duiven op de laatste Bergerac op 7 oude pennen. Vanaf het begin van het seizoen zijn de duiven wekelijks mee gedaan met de afdeling. Tussen de marathonvluchten door wordt er veel gelapt om de gang en motivatie er in te houden.
Het voer wat de duiven krijgen, komt van het merk Versele Laga. De mengelingen worden gekozen naar het seizoen. In het marathonseizoen krijgen de duiven ook Koopman All-In-One van Beyers. Daarnaast krijgen ze vooral tijdens de marathonvluchten snoepzaad, pinda’s, eivoer en TOVO.
Dick probeert zijn duiven goed onder controle te houden. Zo worden ze preventief onderzocht door Nanne Wolff. Tijdens het broeden krijgen ze een geelkuur en in het seizoen twee weken voor inkorven een geelpil. Het systeem van De Weerd wordt het hele jaar gevolgd. Zodoende krijgen de duiven o.a. BS, Parastop (winter en voorjaar), Ornisol, Vitaboli en Belgasol.

… wordt vervolgd …