Het corona-virus zorgt ervoor dat het vliegseizoen 2020 zes tot acht weken later is begonnen. De gezondheid van de mensen staat nog altijd voorop. De verwachting is dat we vanaf juli kunnen gaan denken aan een aantal marathonvluchten. Wanneer is allemaal nog niet zeker, want de grenzen van België en Frankrijk zitten nu nog dicht voor het transport van Nederlandse wedstrijdduiven.

Vanaf de start van de kweek bouwen we het seizoen op naar de marathonvluchten toe. Nu de start minimaal zes weken wordt opgeschoven, vergt dat wat creativiteit bij de verzorger van onze duiven. Moet het plan worden aangepast? Zo ja, drastisch of een beetje of misschien wel niet? Vanaf afgelopen en komend weekend mogen we langzaam opstarten. De komende tijd zal er een programma gemaakt gaan worden. Het begin is er!

Ik heb er wat vragen over deze situatie gesteld aan Koos Steenbeek uit De Bilt. Deze geweldenaar won in zijn loopbaan als marathonduivenliefhebber drie sectorvluchten: tweemaal Cahors en afgelopen jaar Orange. Op de ZLU-vluchten doet hij ook goed mee, wat bijvoorbeeld de 10e nationaal Agen 2018 bevestigd.

Koos heeft zelf corona gehad. De diagnose is al weer een kleine twee maanden terug gesteld. Hij is gelukkig niet in een ziekenhuis opgenomen geweest, maar is wel heel erg ziek geweest. Tot op de dag van vandaag is hij nog erg moe en moet hij goed doseren wat hij op een dag kan doen. Dat is nog niet veel.

Nu de vragen en antwoorden …

 • Wanneer heeft u uw vliegduiven gekoppeld?
  Koos: ‘Eind februari. Een week of twee eerder dan andere jaren. De jongen wil ik het liefst met het jonge duivenseizoen spelen. Dat is de reden voor deze datum.’
 • Hebben ze of gaan ze een jong grootbrengen? Deed je dat andere jaren ook?
  Koos: ‘De meeste vliegduiven hebben een koppel jongen groot gebracht. Andere jaren is dat niet veel anders.’
 • Heeft u minder jonge duiven gekweekt dan normaal? Zo ja, hoeveel heeft u er anders en hoeveel nu?
  Koos: ‘Meer jongen dan anders, omdat ik ziek geweest ben, zijn de jongen die voor de bonnenkopers bestemd waren hier gebleven.’
 • Speelt u normaal op weduwschap of op het nest?
  Koos: ‘Nest.’
 • Als u op het nest speelt, gaat u of hebt u de vliegduiven na de kweek scheiden?
  Koos: ’De vliegduiven zijn allemaal gescheiden. Als het marathonprogramma bekent is, dan ga ik ze koppelen naar de vluchten toe. Normaal gesproken scheid ik ze niet. Het kweekseizoen sluit normaal gesproken op het vliegseizoen aan.’
 • Hoe vaak laat u nu uw duiven los?
  Koos: ‘Elke dag en soms sla ik een dag over en ik heb nu geen vaste tijd van loslaten.’
 • Houdt u tot aan de vluchten de duiven in rust of kiest u voor normale training (als anders) en gaat u de training als er vluchten aankomen extra opbouwen?
  Koos: ‘Nu is het loslaten op onregelmatige tijden en zonder dwang en als de marathonvluchten er weer aan mogen komen, komt er weer regelmaat in.’
 • Past u uw voermengeling aan en zo ja hoe?
  Koos: ‘Normaal gesproken zou ik nu kiezen voor Matador Rust, een mooie mengeling voor het voorseizoen. De voerhandel had dit niet. De keuze is nu gevallen op Gerry Plus van Versele Laga.’
 • Bent u uw vliegduiven aan het verduisteren? Zo ja, wat is hier het doel van?
  Koos: ‘Ik heb dat niet gedaan. Ik heb Luxaflex in het hok hangen, maar toen ik die dicht deed, was het in het hok niet zo licht als anders. Dat had dus geen zin.’
 • Gaat u uw duiven bijlichten?
  Koos: ‘Dat doe ik altijd. Vanaf de langste dag licht ik bij. Dat doe ik alleen in de avond. Om 11 uur gaat dan het licht uit.’
 • Stel dat Frankrijk zijn grenzen dicht houdt … wat vindt u dan van de Oostlijn (Duitsland of eventueel Polen)?
  Koos: ‘Ik speel liever op de Oostlijn, dan helemaal geen marathonvluchten. Ik vind dat vooral de onervaren duiven geselecteerd moeten worden. Mijn beste ervaren vliegers heb ik alvast naar de kweek gedaan, zodat die ‘veilig’ gesteld zijn.’
 • Stel er worden eind juli/augustus nog een paar marathonvluchten gevlogen … op welke stand gaat u uw duiven inmanden?
  Koos: ‘Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik kijk wel hoe het uitkomt. Op een jong van ongeveer een week zal het beste zijn in verband met de rui.
  Het is eigenlijk een verloren seizoen. We kijken wel wat we nog krijgen aan vluchten en dan doe ik de duiven mee, die dan goed zitten.’

Tip van Koos: Denk om je gezondheid en de rest is bijzaak!

Dank je wel, Koos, voor je heldere teksten.