Het marathonduivenseizoen 2023 is al weer geschiedenis. Ik hoop dat iedere lezer van dit verslag één of meerdere mooie momenten heeft beleefd aan dit seizoen. De meeste vluchten waren mooi en verliepen goed. Wie zeker terug kunnen kijken op een prachtig seizoen met hoogtepunten zijn Bennie en Loes Homma uit het Friese Balk. Ze winnen de laatste twee vluchten van het seizoen bij de Fondunie 2000. Net als Sil van Vliet, die dit het vorige seizoen deed. Bennie en Loes wonnen de laatste vlucht, Perpignan, ook nationaal en internationaal. Naast deze overwinning wonnen ze ook de 3e en 4e prijs op deze niveaus. Een geweldig slot van het seizoen voor dit duivenliefhebbersechtpaar.
Perpignan was een vlucht waarop de Belgische inrichter geduldig wachtte op het juiste moment om te lossen. Dat moment kwam op maandagmorgen om 7.15 uur. Op maandagavond was er in Nederland geen duif gevallen. Tientallen duiven gingen niet rusten toen de nacht inviel, maar vlogen door. Hierdoor vielen in de vroege ochtend in Nederland de eerste duiven van het Internationale Concours, van het Nationale Concours van de ZLU en dus ook van de Fondunie 2000. Bij de eerste 15 nationale duiven op Perpignan zaten er 13 van de deelnemers van de Fondunie 2000. Kortom het waren goede omstandigheden voor ‘ons’ vlieggebied.

foto’s: Falco Ebben, PigeonPixels

Perpignan Fondunie 2000
Op maandagmorgen om 7.15 uur startten de 1.453 duiven van de deelnemers aan de Fondunie 2000-competitie en alle andere internationale duiven in Perpignan. De snelste duif werden zoals gezegd geklokt bij Bennie en Loes Homma in het Friese Balk. Dit was om 5.36 uur op een afstand van 1.160 km. De winnende snelheid komt hiermee op 1.283 mpm. De tweede prijs gaat naar Harold Zwiers uit Den Ham met een snelheid die 35 mpm minder snel is. De derde en vierde duif zijn ook eigendom van Bennie en Loes Homma. De Top 10:
1. Bennie Homma, Balk
2. Harold Zwiers, Den Ham
3. Bennie Homma, Balk
4. Bennie Homma, Balk
5. Jelle Jellema, Nijverdal
6. Comb. Hartog, Laren
7. Jelle Jellema, Nijverdal
8. Jan van ’t Land, Naarden
9. Gertjan Rigter, Amstelveen
10. Koos Steenbeek en zn, De Bilt
Veel ‘geweldige series’ vallen niet te noteren. Perpignan is ieder jaar een moeilijke vlucht om aan ‘de normen’ van deze serie te voldoen. Jan Hartog en zijn duivenmaat Kees voldeden hier wel aan. Ze korfden 12 duiven in en winnen 8 prijzen. Hun tweede duif zit al op plaats 11.

Het seizoen
Het seizoen wordt in Balk gestart met 120 vliegduiven. Hiernaast hebben Bennie en Loes 17 kweekkoppels.
De vliegers zijn half maart gezet en hebben allen 1 of 2 jongen groot gebracht. Bennie vindt het vooral belangrijk, vooral de jaarlingen, dat ze een jong grootbrengen. ‘Het is net of zijn ze daarna wat volwassener zijn geworden.’
De eerste duiven van Narbonne hadden Agen als eerste marathonvlucht. Als voorbereiding hadden deze duiven vijf vitesse/midfondvluchten gehad. De vrijdag voor inkorving van Narbonne zijn de duiven zelf naar Almere gebracht.

De verzorging
De duiven krijgen voer van de merken Wielink, Natural, Beyers en Matador. In het vliegseizoen krijgen de vliegers half Beyers Jellema en half Matador Premium Fond. Deze mengelingen worden de laatste dagen aangevuld met Matador Premium HE. De duiven krijgen verder mineralen, pikkoek en grit van alle soorten … net als bij iedereen.
Er wordt in de voorbereiding geënt tegen paramixo, paratyfus en pokken. In mei hebben de duiven een wormen- en coccidiosepil gehad. In juni zijn de duiven gecontroleerd door Nanne Wolff.
Als de duiven iets mankeren, wordt hiertegen gekuurd met medicamenten en verder wordt er niets gedaan.

… wordt vervolgd …