Het Marathonduivenjournaal is maatschappelijk betrokken. We willen goede particulieren acties ondersteunen. Hierbij willen we de lezers vragen een bon te schenken of een laat jong, die we dan in een bepaalde week willen verkopen op Het Marathonduivenjournaal. Deze acties zullen we niet vaker doen dan tweemaal per jaar, omdat het exclusief moet zijn en een bijzonder doel.

In de eerste oproep kwamen 5 spontane schenkingen. Wie wil er ook een schenking doen en mailt naar Het Marathonduivenjournaal (zie onderaan dit artikel). Het zou mooi zijn als we minimaal 10 schenkingen zouden kunnen aanbieden. 20 februari begint de veiling op deze website.

Dit keer ben ik gevraagd aandacht te vragen voor een actie van een student, dochter van een bevriende duivenmelker. Zij vertelt zelf wat de actie inhoudt:

*Goed doel*
45% van de zuigelingen geboren in Noord-Vietnam wordt niet ouder dan een jaar.
Oorzaken hiervan zijn een gebrek aan educatie en hygiëne. Daarnaast zijn meisjes die gedwongen zijn in een kindhuwelijk niet in staat goed voor de baby te zorgen.

*Wat ga ik hieraan doen?*
In maart 2017 ga ik samen met mijn vriend 400 kilometer fietsen door Noord-Vietnam. Deze grote uitdaging gaan we aan, naast het werven van 8000,00 euro, voor het bestrijden van babysterfte en kindhuwelijken. Met het geld start Plan Nederland projecten op voor het verbeteren van onderwijs, water en hygiëne en bescherming.
Veel particulieren en bedrijven hebben al bijgedragen, maar er is nog meer nodig om het doel van 8000,00 euro te halen!

*Hoe kunt u ons helpen?*
Door een bijdrage te doen via uw bedrijf of als particulier. Beide opties zijn aftrekbaar van te betalen belasting, zodat het extra aangenaam is om te geven! En in dit geval kunt u een bon of duif schenken, die op deze site in de laatste week van februari wordt verkocht.
Elke donateur vermelden wij op onze actiepagina’s, Facebook en Pifworld en voor 250 euro extra vermelden wij uw bedrijf ook op ons wielershirt.

*Volgen en doneren*
Via deze link kunt u ons volgen en uw bijdrage doen: https://www.pifworld.com/nl/groups/3COtt1efrYU/jojo-for-vietnam/about

Wilt u een bon voor een duif of koppel eieren, schenken stuur dan een mailtje naar marathonduivenjournaal@gmail.com