De afgelopen weken heeft u veel kunnen lezen op Het Marathonduivenjournaal over de duiven die in Deel 2 van de Totale Verkoop van wijlen Thom van Dee te koop zijn aangeboden.

De veiling liep de gehele looptijd van twee weken al goed. De slotdag en vooral het laatste uur spanden de kroon. De duiven zijn voor het mooie gemiddelde van €150,– verkocht. Bieders en kopers … heel hartelijk bedankt … zeker ook namens Bianca.

Afgelopen zaterdag 31 oktober is het laatste Deel gestart met 27 duiven. We hopen dat dit deel weer een succes zal worden en de eerste tekenen zijn super !!!