In deze rubriek krijgt iedere bereidwillige marathonduivenliefhebber de gelegenheid hun topduif (ven) van 2019 voor te stellen. Heeft u een duif die een prijs 1:100 heeft gespeeld of meerdere 1:50 stuur mij gerust een mail.

In deze editie komen drie toppers van de Gebr. van Deutekom aan bod.
De mannen: ‘Afgelopen jaar hadden wij een 3-tal duiven die 1: 100 hebben gevlogen waarvan 2 doffers zelfs 2 maal 1:100.’

‘De 978’ van 2016, “Dion”, vloog dit jaar o.a. een 12e NPO Perigueux tegen 2.580 duiven en een 21e  NPO Bergerac tegen 2.802 duiven. In sector 3 goed voor de 28e tegen 7.095 d. en 52e  tegen 7.410 duiven. Hij begon dit jaar met een  62e NPO Limoges 1896 duiven. “Dion” won vorig jaar op zijn debuut op de overnachting een 7e NPO Perigueux tegen 2.662 duiven.

Bovenstaande resultaten hebben er voor gezorgd dat deze doffer de volgende klasseringen in diverse duifkampioenschappen nl.  9e Nat. Marathon WHZB-TBOTB, 1e SFG ( Superfondclub  GOU), 1e Vereniging, 1e Kring, 1e Regio NW,  3e Afdeling 8 GOU en 3e Fondclub Noord.

Er wordt hier op nest gevlogen en de duiven zijn vanaf voorjaar 2018 bij elkaar gebleven dus niet gescheiden! Het enigste nadeel hiervan was dat er dit jaar op Bergerac de nodige duiven al 5 pennen of meer hadden gestoten dus dat gaan we volgend jaar maar eens anders doen. Wat betreft de motivatie daar was voor “Dion” geen duidelijke lijn in te ontdekken want omdat zijn duivin 3 weken voor Limoges was weggebleven kreeg hij op dag van inkorven Limoges een kweekduivin als partner. Op Perigueux op eieren 14 dagen broeden en op Bergerac op een jong van 14 dagen.

Dit jaar 3 maal prijs van de 3 inkorvingen en vlieg nu 4 maal prijs van de 5 inkorvingen.

Wat betreft de afstamming: De vader komt van Jelle Jellema, uit zoon Femke met een Kiekebelt-duivin. Zij is een kleindochter Goosie via M.J. van Zanden, Appelscha. De moeder, komt uit Late Vale met Juweel … rechtstreeks Stefan Leloux & Zn, Kapelle.

‘De 415’ van 2015, “De Bonte Turbo” vloog dit jaar o.a. een 9e  NPO Perigueux  tegen 2.580 duiven  en een 25e  NPO Bergerac tegen 2.802 duiven. Dit was in Sector 3 goed voor een 21e tegen 7.095 duiven en een 62e  tegen 7.410 duiven. Deze doffer vloog in 2018 al een 16e NPO Perigueux tegen 2.662 duiven.
Hij behaalde de volgende klasseringen Duifkampioenschappen Marathon 34e Nat. WHZB-TBOTB. 2e Ver., 5e Kring, 3e Regio NW, 15e Afd.8, 3e Super Fondclub GOU (SFG), 9e Fonclub Noord

Wat betreft motivatie pakte hij zijn beste prestaties op grote jongen van 2 tot 3 weken, omdat de vloer bedekt is met stro willen de koppels nog wel eens verhuizen tijdens het seizoen. Zo ook deze doffer, op Bergerac zat hij in zijn “eigenlijke” bak te broeden en elders in een ander hok in een hoekje zijn jong te voeren. Hij vliegt dit jaar 3 prijzen van de 3 inkorvingen. Hij vliegt tot nu toe 7 prijzen van de 8 inkorvingen. Hij vloog ook 61e NPO Perigueux tegen 2.794 duiven en een 129NPO Limoges tegen 1.895 duiven.  

Wat betreft de afstamming: De vader is een Van Wanroy uit de Lijn van de Spin via Frans Hummelink uit Vorden. De moeder komt van het soort van Jellema, uit zoon Luna met  Kiekebelt, uit Goedele van  M.J. van Zanden uit Appelscha.

De laatste is  ‘De 981’ van 2016, “Annalynn”, vloog o.a. de 14e  NPO Bergerac tegen 2.802 duiven. In sector 3 32e tegen 7.410 duiven.

Zij werd ingekorfd op een jong van 10 dagen. Als enige duivin ging zij mee naar Bergerac omdat de andere duivinnen doelbewust werden ingehouden als gevolg van dat er te veel duivinnen waren verspeeld dit jaar. Ze ging wel met de eer strijken en werd als eerste afgevlagd. Vloog dit jaar 3 prijzen van de  3 inkorvingen. Vorig jaar won ze 2 prijzen van de 2 maal zetten. Ze heeft dus nog niet gemist. Met o.a. de 137e NPO Limoges tegen 1.895 duiven, 199e Perigueux tegen 2.580 duiven en de 274e NPO Bergerac tegen 2.200 duiven.

Wat betreft de afstamming:  De vader komt uit het soort van Jellema, uit zoon Femke, met Kiekebelt, kleindochter Goosie via M.J. van Zanden van Appelscha. De moeder is van Jellema, uit kleinzoon Brivedoffer met Poutsma, dochter Chantal, via M.J. van Zanden uit Appelscha.

Drie toppers op één hok! Het moet een heerlijk gevoel zijn als je deze duiven op je hok hebt. Super!