Beste sportvrienden en vriendinnen

Ook dit jaar weer de competitie  CLUB  DER  AZEN

Wij bestaan inmiddels al 35 jaar en onze leden gaan zich meten in de ZLU wedvluchten:

                             Barcelona  St. Vincent  Narbonne en Perpignan

Wilt U aan deze mooie competitie deelnemen dan kunt U lid worden door overboeking van het lidmaatschap te weten 125,00 euro onder vermelding van Uw verenigings lidnummer op rekeningnummer t.n.v.  Club der Azen rekeningnummer NL47RABO0144249073  Tevens vragen wij U uw aanmelding te sturen naar emailadres piethendrickx@home.nl

Kampioenschap

Het prijzengeld voor deze 4 vluchten is   5000 euro

Prijs 1   500 euro      prijs  2     375,00 euro       prijs  3   250,00  euro        prijs  4    125,00 euro

Per vlucht kan een liefhebber slechts 1 prijs winnen ,kan wel dat hij op meerdere vluchten een prijs wint. Het gaat om de prijs die een van de eerste 4 getekende duiven van de liefhebber behaalt, (dus niet de punten of de snelheden van de 4 duiven optellen)

 HOOGTEPUNT IS DE KEIZERKAMPIOEN :  OVER 4 VLUCHTEN IS ER EEN WINNAAR MET DE HOOGSTE SCORE   (maximale score 16 )De Keizer kampioen wint een geheel verzorgde reis met vrouw of partner naar Teneriffe

Deze reis wordt aangeboden door Colombofilio de Adelje, een voorwaarde aan deze reis is:om een middag deel te nemen aan de bijeenkomst van deze vereniging.

Na het seizoen is er geheel verzorgde middag huldiging ( maart 2019)

Ieder lid van Club der Azen kan met 2 personen gratis deelnemen aan een koud/warm buffet inclusief consumpties in het Kasteel te Elsloo  Comb. met 4 personen

Met vriendelijke groet

Bestuur Club der Azen voorzitter Jo Busscher

Penningmeester M. Hendrickx

P.S. Op de foto de Keizer Kampioen van 2018: Jos Martens, Stein