“De Golden Classic Ringenrace 2021”, Prijzenpot € 10.000,-!!!!

In verband met de Covid-19 beperkingen kan de opzet kweker/speler in 2021 geen doorgang vinden. We verwachten dat we in april/mei nog steeds niet bij elkaar mogen komen voor het bijwonen van een echte ouderwetse en gezellige duivenveiling.

Daarom gaan we dit jaar een evenement organiseren met door uzelf gekweekte- of aangeschafte jaarlingen van 2020. De “GOLDEN CLASSIC RINGENRACE 2021”.

Wie mogen meedoen?
Alle fond liefhebbers mogen uiterlijk 1 april a.s. maximaal 4 duiven opgeven om mee te doen aan de jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale vlucht vanuit Bergerac in 2021.

Hoe doe ik mee?
Geef uiterlijk 1 april (geen grap) op of- en met hoeveel duiven u mee wil doen met de Jaarling-Ringenrace “Golden Classic Marathon 2021”.
De ringnummers van de deelnemende duiven dient u uiterlijk 15 april per mail door te geven aan henk@famverheij.nl

Uw betaling dient uiterlijk 15 april op rekening NL26RABO0115750754 van P.V. De Luchtbode H-I-Ambacht te worden over gemaakt onder vermelding van GCM, uw naam en lidnummer.

Om  of te voorkomen wordt in de week van 19 april een lijst met alle deelnemende duiven aan de deelnemers toegestuurd.

Waarom doen we het? 
Het is de bedoeling om meer liefhebbers bij elkaar te brengen. Daarom het verzoek aan u om een vriend, vriendin, buur of familielid te vragen om een duif van uw hok te adopteren, deelname maximaal 4 duiven per hok. Samen de sport beleven is dubbel genieten!

Wat kost het en wat is er te winnen? 
De deelnamekosten bedragen € 50,– per duif, bij opgave van 4 duiven is de 4e duif gratis. De volledige opbrengst van de verkoop (minus aftrek van kosten) wordt vervlogen op de jaarlingenconcoursen Agen van de ZLU en de laatste Nationale overnachtvlucht vanuit Bergerac in 2021. Er zijn 5 prijzen per vlucht te verdienen.

Graag nodigen wij u uit om mee te doen met dit evenement. 
Aarzel niet en laat ons a.u.b. weten met hoeveel en met welke duiven u mee wilt doen aan deze competitie.

Voorwaarden:
Mocht één van deze vluchten niet doorgaan, dan worden de prijzen verloot onder de deelnemers. 

Durft u deze uitdaging aan? Wilt u één van de winnaars worden?  Grijp deze kans en doe mee!

Zie ook onze site http://marathonclassic.deluchtbode.nl/

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie graag contact opnemen met:

Team Golden Classic Marathon,

Ineke van der Rhee Walter Verheij, Gerard Simons, Peter van Sint Maartensdijk, Arie Plooij,

Henk Verheij henk@famverheij.nl  tel: 0610971951 

 Begroting:          

Schatting deelname:
We rekenen op een deelname van 60 liefhebbers die samen 200 duiven inbrengen. De opbrengst wordt geschat op 200 x € 50,- = € 10.000,- De totale inleg wordt vervlogen op de jaarlingconcoursen Agen ZLU en Nationaal Bergerac in 2021.
Per vlucht komt naar verwachting (10.000,- : 2 =)  € 5.000,- beschikbaar.

Stel:  Er is een prijzenpot van +/- € 5.000,- per vlucht, dan is de prijsverdeling als volgt:      

           `   % van de inleg           Agen ZLU               Bergerac Nationaal

  • 1e Prijs        50%                  € 2.500,-               € 2.500,-
  • 2e Prijs        25%                  €  1.250,-              € 1.250,-
  • 3e Prijs        12,5  %             €   625,-                €  625,-             
  • 4e Prijs          6,25%             €   312,50             € 312,50
  • 5e Prijs          6,25%  +         €   312,50  +         € 312,50  +
  • Totaal:       100      %            €  5.000,-              € 5.000,-

Prijsuitreiking tijdens de afsluitende fond middag in ons Nationaal Inkorfcentrum in september. 

ALVAST TOT ZIENS … WE MISSEN JULLIE !!!!

Op de foto’s: Dick Bakker (winnaar Bergerac 2020, hoofdfoto) en Dennis Boelhouwer (winnaar Agen 2020)