Deze herfst stak de vogelgriep de kop op. Trekvogels uit ‘het Noorden’ namen dit virus mee. Dat bleef in de winter en voorjaar doorgaan. Zwanen, ganzen en andere trekkers namen het virus in een constante stroom mee naar West Europa. Pluimvee op boerderijen werden door de ontlasting van deze dieren besmet en moesten worden geruimd. Vreselijk voor de boeren die werden getroffen. Volgens virologen als Ab Osterhaus was het de ergste uitbraak ooit. Door alle covid-19 perikelen kwam déze epidemie nauwelijks in het nieuws. Het werd alleen gemeld in kranten en op teletekst. In de diverse praatprogramma’s kreeg het niet of nauwelijks aandacht. Het vogelgriepvirus was er wel degelijk en sloeg als een razende om zich heen. De duivensport deed niet veel, want (dachten zij) als het voorjaar is, is dit virus wel weer overgewaaid … niet dus!!! Het duiven seizoen is bijna ruim twee maanden oud en de liefhebbers uit de Gelderse Vallei hebben net hun eerste vlucht kunnen spelen. De renpaarden van het luchtruim van Boskoop en omgeving zitten nu stil. Daar is de laatste week Hierden/Harderwijk en omgeving én in het westelijk van Friesland bijgekomen.

Waarom deze column?
Met deze column ga ik proberen de bestuurders in de duivensport (lees NPO en Afdelingen) wakker te schudden. Voorop gesteld heb ik een hekel aan kritiek geven op bestuurders. Over het algemeen doen deze liefhebbers hun best en handelen ze naar eer en geweten. Daar kun je het mee eens zijn en daar kun je natuurlijk niet mee eens zijn. In het laatste het geval zijn er vergaderingen om je kritiek neer te leggen of emailadressen om jouw visie met de nodige onderbouwing neer te leggen. Als het maar op een nette en correcte manier gebeurt.
Vogelgriep is in bepaalde gebieden in Nederland een structureel probleem aan het worden. In 2021 konden in het vliegseizoen rondom IJsselstein (bij Utrecht) en Woerden duivenliefhebbers niet met hun duiven spelen vanwege dit virus. In 2022 grijpt dit virus op meerdere (andere) plekken om zich heen. Deze gebieden heeft u in de inleiding kunnen lezen. Bij ons in de Gelderse Vallei struikel je over de pluimveebedrijven. Eén besmetting verspreid zich net zo snel als een olievlek op zee na een lek uit een tanker. Kunnen wij hier iets aan doen? Aan het virus niet, maar aan de beperkingen die het voor ons als duivensport oplevert, volgens mij wel.

Postduiven kunnen het virus niet overbrengen
Volgens diverse medische onderzoeken worden onze postduiven niet ziek van de vogelgriep en kunnen ze dit virus ook niet overbrengen, zoals de trekvogels doen. Ik heb van deze materie geen kaas gegeten. Echter in de duivensport zitten diverse dierenartsen die hier meer over kunnen vertellen. Ik ga in deze column geen namen noemen, omdat ik ze niet onder druk wil zetten. Wat ik wel graag zou willen is dat de NPO deze universitair geschoolde mannen bij elkaar gaat brengen, zodat ze een stuk kunnen schrijven richting het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin kunnen ze onderbouwen dat onze postduiven geen invloed hebben op de verspreiding van het vogelgriepvirus. Dit zou kunnen leiden dat onze duiven gewoon vervoerd mogen worden. Of tenminste dat de liefhebbers uit het getroffen gebied buiten dit gebied toch hun duiven in mogen korven.
Ik doe deze oproep voor het najaar, zodat er maanden de tijd is om dit te regelen voordat het seizoen 2023 start. Het probleem van vervoersverboden rondom ziektes die rondwaren bij het pluimvee zullen blijven bestaan. Dat vergt voor onze duivensport een structurele oplossing. Niet met een briefje naar een Europarlementariër. Dat kan helpen op korte termijn, maar niet voor de lange termijn.
Dus geacht NPO, neem de kwestie van vervoersverboden rondom virussen als de Vogelgriep serieus en werk aan een structurele oplossing. Anders gaan we weer meer liefhebbers missen op de ledenlijst de komende jaren

Tot Slot
Het is heel vervelend voor de liefhebbers die de start van het marathonduivenseizoen gaan missen. Het is ook vervelend voor de liefhebbers die het marathonduivenseizoen met een mindere opbouw straks in gaan. NPO … aub … wilt u samen met deskundigen op dit gebied er alles aan doen dat dit seizoen het laatste seizoen is, dat deze vervoersverboden ons treffen. Steek er op in dat de liefhebbers in het gebied buiten het gebied kunnen in gaan manden. Onze duiven hebben toch geen invloed op de verspreiding van het vogelgriepvirus!