Het kweekseizoen is voor de meeste liefhebbers begonnen. Voor veel van ons een spannende periode. Kweken we genoeg goede duiven, zodat de vliegploeg wordt versterkt de komende jaren? Dat is toch uiteindelijk het doel van kweken!?! 

Ben je het eens met de laatste stelling hierboven? Zo nee, waarom niet?
Daar ben ik het zeker mee eens. Kweken om het kweken heeft in mijn ogen niet zoveel zin. Ik probeer met het kweken juist de kwaliteit in de breedte te vergroten, maar natuurlijk hoop ik ook op het kweken van die echte topper. Met het samenstellen van de koppels kan ik in de wintermaanden dan ook meerdere uurtjes druk zijn. Met grote regelmaat pak ik eens wat duiven in de hand en probeer de kenmerken op te slaan in mijn hoofd (bouw, oog, vleugel, etc.). Vervolgens probeer ik een koppel samen te stellen waarvan ik denk dat de kenmerken van de duiven bij elkaar “matchen”, maar probeer ik ook rekening te houden met afstamming en eventuele resultaten van gelijke bloedlijnen/koppelsamenstellingen bij anderen. Een leuke puzzel waarbij ik meermaals alles weer helemaal op de kop gooi omdat ik er dan ineens anders over denk. Uiteindelijk denk ik allemaal prachtige koppels bij elkaar te hebben gezet, maar blijkt de werkelijkheid dan in veel gevallen toch anders te zijn. Dat is het leuke van kweken.

Op welke datum heb je gekoppeld of ga je koppelen?
Ik heb 1 februari 6 kweekkoppels samen gezet. Hiervan kon ik de eitjes overleggen bij mijn vader en vervolgens heb ik de koppels weer gescheiden. Op 22 februari heb ik alles herkoppeld. De kweekduiven in een andere samenstelling en ook de vliegduiven zijn toen gekoppeld.
Hoe kweekkoppels heb je?
Ik heb 13 kweekkoppels en daarbij nog wel een enkele losse kweekdoffer of kweekduivin over.
Hoeveel koppels heb je in totaal?
Naast de 13 kweekkoppels heb ik 20 vliegkoppels. De verhouding kweek-/vliegkoppels ligt in mijn ogen nog wat scheef en uiteindelijk wil ik graag terug naar 9 kweekkoppels. Ik kon alleen niet meer kiezen welke ik er eventueel nog uit zou kunnen doen. Eind van het jaar probeer ik het opnieuw.
Uit hoeveel vliegkoppels kweek je jongen voor jezelf?
De vliegkoppels brengen allemaal 1 jong groot en daarbij probeer ik alleen van koppels waarin ik wat extra’s zie de eitjes te laten liggen. Deze jongen zijn hoofdzakelijk bestemd voor bonnenkopers of om aan andere verplichtingen te voldoen. Wat er dan eventueel nog overblijft houd ik zelf. Dit zijn er meestal maar een paar. Aangezien ik er zelf dus ook belang bij heb dat ik bij de vliegduiven ook fijne jongen kweek geldt daarbij met samenstellen van de koppels veelal hetzelfde als bij punt 1 beschreven.
Hoeveel jongen houd je voor jezelf van de 1e ronde?
Als ik het goed heb geteld kom ik uit rond de 30 jongen van mijn eerste ronde.
Hoeveel jongen houd je in totaal voor jezelf?
Ik heb maar beperkte ruimte voor mijn jongen. Met 40 duiven zit het hokje eigenlijk al te vol. Meestal heb ik er tussen de 30 en 40. Later in het jaar als er mogelijk al wat zijn achtergebleven zet ik dan nog wel eens een duifje bij.
Wat is je favoriete koppel voor de kweek?
Zoals bij punt 1 beschreven gaat het samenstellen van de koppels bij mij niet over één nacht ijs. Ik heb voor mijn gevoel dus ook meerdere fijne koppels bij elkaar zitten. Een kleine greep uit mijn favorieten is bijvoorbeeld: Vader 3e NPO Orange gekoppeld aan winnares 7e Nat Dax of Vader 7e St. Vincent gekoppeld aan moeder 1e Nat Bergerac, 2e NPO Perigueux, 7e Nat. St.Vincent of Winnaar 2e NPO Bergerac en 7e NPO St. Vincent gekoppeld aan kleindochter Inteeltje Bordeaux van Ko van Dommelen, of Broer 1e NPO Brive gekoppeld aan winnares 6e NPO Limoges.
Maar het koppel wat dit jaar toch echt mijn favoriet is, is Jong Moedtje gekoppeld aan Mooioog 23.

Wil je wat meer vertellen over dit koppel … over de prestaties van deze duiven uit het verleden, de prestaties van de nazaten van deze duiven, de afstamming van deze duiven.
Het koppel Jong Moedtje x Mooioog 23 is een koppel uit de lijnen van Ko van Dommelen. De doffer van het koppel is mijn trots van afgelopen jaar. Hij won de 2e Nationaal St.Vincent sector 3 en was tevens de 7e snelste duif van het gehele concours. Een jaar eerder won hij ook al de 6e NPO Orange en 18e NPO Perigueux. Zijn vader was zelf ook een topvlieger en won ondere een 5e NPO Cahors, 19e NPO Montpellier en 34e NPO Brive.
Mooioog 23 is een hele fijne kweekduivin op mijn hok. Gekoppeld aan de grootvader van Jong Moedtje gaf ze al 2 jongen welke samen onder andere 2e NPO Bergerac, 6e NPO Limoges en 7e NPO St.Vincent wonnen.
Naast dat het qua lijn mooi bij elkaar past en dat de duiven met de grootvader van de doffer al goede duiven heeft gegeven passen ze in mijn ogen ook qua bouw mooi bij elkaar. De doffer is wat groter/forser en een iets dieper type. De duivin is klein, compact en wat meer een bolletje. Het zou elkaar daarom mooi kunnen compenseren of tot een mooi type duif te komen.

Dank je wel, Bart, voor je mooie uiteenzetting over de kweek en je kweekkoppels. Veel succes met de kweek en het vliegseizoen!