HEEL VEEL BLUNDERS

DE WIJZE VAN VERVOER NAAR DUCARES TE UTRECHT

HET ONDERZOEK VAN DE “ONWETTIGE” MESTMONSTERS

ONRECHTMATIG AANZET VOOR DE TUCHTZAAK

Zo is er met de mestmonsters om gegaan

Op 24 juni 2016 zijnde 2 dagen na de monsteropname bij beklaagde Droog werd bij het bedrijf Ducares te Utrecht per post het monster met een begeleidend schrijven van de NPO ontvangen. De datum van het versturen door controleur Boontjes was niet bekend. Door de verzending per post staat vast, dat de monsters niet onverwijld en niet persoonlijk zijn afgeven door beide controleurs aan het bedrijf Ducares te Utrecht. De conclusie is dat dit monster  een bepaalde tijd minimaal 1 dag maar vermoedelijk langer via de controleurs en de post  “buiten zicht” zijn geweest. De vraag is dan of de monsters in dezelfde verzegelde vorm is aangekomen. Door deze amateuristische- en wederom onzorgvuldige aanpak  van de doping controleurs van de NPO kun je  terecht de vraag stellen:

 

hoe zuiver is dat monster dan nog?

In elke Tuchtzaak hoe groot of klein, heeft ook de beklaagde RECHTEN. Ook nu weer worden deze op die wijze met voeten getreden.  Indien deze rechten in het onderzoek klakkeloos terzijde worden geschoven om alleen maar te scoren dan deugt er van het gehele onderzoek en daardoor de rechtspraak binnen de NPO niet. NPO en U meneer van de Kruk voorzitter van de NPO dus gezicht van de NPO, IN HET BIJZIONDER doe daar iets mee. Ik kom daar iets verder ook nog op terug over de blunders van het Bureau Rechtspleging.

Nu wordt  iemand door onzorgvuldig handelen geslachtofferd. Hij niet alleen maar zijn hele gezin. Vraag is dan:WIE IS DE VOLGENDE? Dat kan nooit de bedoeling zijn van het Tuchtrecht!

MAAR  MIJNHEER DE VOORZITTER VAN DER KRUK, HET HOUDT NIET OP!

Wist U dat het door de NPO ingehuurde bedrijf Ducares helemaal niet geaccrediteerd is voor de stof Diclofenac  die uiteindelijk is aangetroffen. En daar gaat U mee in zee om dopingzaken aan te pakken te bestrijden.

ONZORGVULDIG TOCH !

Elke burgerrechter stuurt U zo naar huis. Gevolg een schadeclaim??

Imago schade !!!

De duivensport weer een klap….?

Een liefhebber in de vernieling.

Wat is het verschil tussen wel of niet gecertificeerd en/of geaccrediteerd laboratorium?.

Wij zullen U het verschil gemakshalve verduidelijken.

De geraadpleegde autoriteit (de naam is bij ons bekend) is in het dagelijksleven:

Arts Maatschappij & Gezondheid

Forensisch arts KNMG

Arts Beleid & Advies KNMG

Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

 

Dit is zijn antwoord:

N.a.v. van Uw vraag naar de kwaliteit van laboratoria het volgende.

Als kwaliteitskeurmerk kennen we certificatie en accreditatie.

Bij certificatie worden de producten/diensten en de aansturing van de organisatie beoordeeld.

 

Bij accreditatie komen daar o.a. de volgende aspecten bij :

* de opleiding en herregistratie van de medewerkers

* de kwaliteit en (her)ijking van de apparatuur.

* de accuratesse van de procedures.

* de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de organisatie.

Deze laatste is essentieel indien een rapportage kan leiden tot sancties.

In deze zou het bovendien heel interessant zijn om te achterhalen hoe de samenwerking met Ducares tot stand is gekomen.

Met name de rol en het belang van onze dopingdeskundige Patrick Derijcke daarin. 

Op de zitting in de zaak Droog zwaaide deze  Derijcke zelfs met een folder van dit laboratorium!!!! Hoe “objectief” zit je er dan in?

 

CONCLUSIE mijnheer de voorzitter van de NPO:

INDIEN ER GEEN ACCREDITATIE VAN DUCARES IS OMDAT NIET VOLDAAN WORDT AAN DEZE KWALITEITSEISEN WELKE (JURIDISCHE) WAARDE  MOET DAN AAN DE UITSLAG  VAN AAN GEHECHT WORDEN?

 

JUIST JA NIHIL,

NUL KOMMA NUL,

ZERO.

 

HET HUISWERK IS WEDEROM TEN KOSTE VAN DE LIEFHEBBER SLECHT GEDAAN.

DAT MAG U  EN HET BESTUUR NPO ZICH AANREKENEN.

DUS:

ER KAN GEEN RECHTSGELDIGE  BEWIJSKRACHT UIT VOORTVLOEIEN OM EEN TUICHTRECHTERLIJK VERVOLGING IN TE STELLEN.

PUNT.

Er rijzen dus vragen over de kwaliteit en de juistheid van het onderzoek. In zo’n belangrijk zaak, dat verregaande consequenties KAN  hebben voor betrokkene  is dit onwenselijk, onrechtmatig en voor de bewijsvoering ondeugdelijk.

 

Mijnheer de voorzitter van de NPO er is een gezegde:

HET IS BETER TEN HALVE GEKEERD DAN TEN HELE GEDWAALD.

MET MOGELIJK EEN DIKKE SCHADECLAIM TEN GEVOLGE VIA DE BURGERRECHTER.

PIGEONVILLAGE STAAT TOCH NOG HELDER OP ONS NETVLIES?

TOCH….!

Van een  zichzelf respecterende ORGANISATIE ZOALS DE NPO, mijnheer de voorzitter,  verwacht je dat niet.

NEE STERKER NOG HET IS ONTOELAATBAAR.

Maar kennelijk is de wil om te scoren van  onze  “dopingdeskundige” Derijcke en in zijn kielzog de aanklager Krijgsman groter dan de zuivere en eerlijke rechtsgang tegen een NPO lid. Dat kunt U als rechtschapen voorzitter van de NPO toch niet willen als één van Uw leden zo tegen alle regels in wordt veroordeeld.

En wat te denken van de kosten 600 euro in plaats van 3000 euro die de NPO beklaagde wilde laten betalen. Zou dat alleen het verschil zijn tussen wel en geen accreditatie?

Ook de door U ingehuurde heer Jellinghaus van het advocatenkantoor de Voort uit Tilburg die namens U vragen ging beantwoorden slaat de plank op 2 fronten helemaal mis.

Citaat in zijn brief

Het staat onomwonden vast dat het BLOOTSTELLEN van aan onder meer niet-steroïdale ontstekingsremmers verboden is.  Zo schrijft hij naar beklaagde Droog.

Fout 1 :

Het GEBRUIK is het wezenlijke en dient het bewijsbare element/bestanddeel te zijn in het artikel van het overtreden Reglement niet het BLOOTSTELLEN zoals de advocaat vermeldt.

Juridisch bezien een hemelsbreed verschil. Maar goed advocaten, zijn gelukkig ook maar mensen die foutjes kunnen maken. Dat zal nog wel meer blijken in het vervolg.

 

Fout 2:

Over de accreditatie van het laboratorium Ducares vermeld de Heer Jellinghuis :

Het laboratorium is volgens het reglement aangewezen.  So what!!

Is dat de legitimering?

Nee dus.

Duidelijk is dat zij NIET voldoen aan de aanvullende kwaliteitseisen voor accreditatie.

Dus geen 100%-tige kwaliteitsgarantie. Er zijn betere. Dus ook niet een kwalitatief en onberispelijke uitslag.

 

 

… wordt vervolgd …