Afgelopen dinsdag is de uitspraak van de Tucht- en Geschillencommissie bij Kees Droog uit Andijk binnen gekomen.

 

De aangeklaagde is schuldig geacht voor het gebruik van oneigenlijke stoffen in de vorm van dicloflenac. Zijn straf is een schorsing van 5 jaar (waarvan twee jaar voorwaardelijk)

 

Bij een voorwaardelijke straf wordt altijd een proeftijd bepaald, waarin bij een nieuwe overtreding deze voorwaardelijke periode bij de nieuwe straf wordt opgeteld. In dit vonnis is deze proeftijd niet genoemd. Eén van de vele tekenen van ondeskundigheid van deze commissie.

 

Kees Droog gaat in beroep tegen de uitspraak bij de Beroepscommissie. Hij had hier 4 weken de gelegenheid voor en heeft dat gelijk aangevraagd.

 

Wat mij als toeschouwer van de zitting opviel was de procedure omtrent het verzamelen van het mestmonster, wat onderzocht ging worden op oneigenlijke (stimulerende) stoffen. Er is een controlelijst omtrent het verzamelen van het mestmonster door de controleurs. Deze procedure die op deze lijst staat is op meer dan twee derde van alle punten niet uitgevoerd, zoals het op de controlelijst van het dopingreglement staat. Alléén op dit punt zou deze zaak geseponeerd moeten worden en de liefhebber die wordt aangeklaagd, vrijgesproken.

 

Ik had alle vertrouwen dat in de tucht- en geschillencommissie genoeg onafhankelijke mensen zouden zitten en die konden alleen tot een conclusie komen, dat vrijspraak de enige juiste beslissing zou zijn. Helaas … de duivensport is besmeurd door ondeskundigheid.

 

Het verzamelen van het mestmonster is niet het enige punt van amateurisme. Deze zaak is een opeenstapeling hiervan. Voor mij en een groep deskundigen op het gebied van doping, forensisch onderzoek en rechtspraak aanleiding om deze zaak uit te diepen met als doel om bij de NPO te eisen dat het dopingreglement door echte deskundigen moet worden opgesteld en ook door onafhankelijke en alleen goed opgeleide mensen moet worden uitgevoerd. En niet door mensen die allerlei belangen hebben (zoals een te groot ego) en mensen die alles behalve deskundig zijn en die in een proces de ene na de andere vormfout maken.

 

De komende tijd zullen door onafhankelijke deskundigen tal van zaken in deze zaak worden uitgezocht en Het Marathonduivenjournaal zal hier verslag van doen. De ellende die Kees Droog en zijn gezin de laatste maanden en het komende (misschien wel) jaar moet meemaken, kan ons allemaal overkomen. Metname als deze mensen dit dopingreglement moeten blijven handhaven en vooral. En dat willen we toch niet?

 

… wordt vervolgd …

© Het Marathonduivenjournaal, Jaco van Nieuwamerongen

Dit artikel mag niet ergens anders, als op www.marathonduivenjournaal.nl, worden gepubliceerd zonder toestemming van de eigenaar van Het Marathonduivenjournaal of schrijver van dit artikel, dus ook geen link op andere sites of social media