Op Het Marathonduivenjournaal zijn we afgelopen najaar gestart met een de rubriek … Hoe is het nu met …? In deze verslagen stellen we een aantal vragen aan willekeurige liefhebbers die in het verleden mooie prestaties hebben neergezet en er zullen ook liefhebbers aan bod komen, die minder bekend zijn, maar die wel met veel enthousiasme over hun hobby kunnen praten. In deze editie krijgt u de antwoorden op de vragen, die bedacht zijn door een kwartet lezers en schrijvers van Het Marathonduivenjournaal, door Harry Tubée uit Het Limburgse witte stadje Thorn. Harry won in 2007 de 1e Nationaal Barcelona en was 2e Internationaal. Natuurlijk won hij nog diverse mooie kopprijzen, maar als je Barcelona hebt gewonnen dan blijft dat het hoogtepunt. Hoe was zijn duivenjaar? U leest het hier onder het tweede deel van de vragen en antwoorden …

 • Als je late jongen hebt, wanneer ga je die nog africhten ondanks de roofvogelproblematiek?
  Harry: ‘Wat africhten van laatjes beteft. Fondclub Thorn speelt al zeker 15 jaar geen 1e tour jonge duiven meer. Dit was op een gegeven moment niet meer haalbaar. Fondduiven die nog moesten komen van de lopende vluchten. Het inzetten van de duiven in de middag, terwijl de duiven van de fondvluchten moesten komen,of klokken lichten van vluchten (daar moeten minimaal 2 bestuursleden bij zijn), terwijl alle bestuursleden duiven mee hadden. Al met al bij het krimpend aantal leden konden wij deze problematiek niet oplossen binnen onze club. Zodat we een jaar of 7 terug omgeschakeld zijn naar fondclub. Vijf nationale NPO-vluchten en de rest als vracht/invlieg mee op de wekelijkse vluchten. Dit gaat al jaren heel goed. Naar de wens van onze leden willen we dit zo goed mogelijk invullen. Dus alles gaat met de late jonge duiven vluchten mee. Als ik zelf laatjes heb, ga ik er nooit mee africhten. Ik laat ze wel zo veel mogelijk los … ook ’s winters, indien mogelijk.
  Wat roofvogels betreft: ik krijg er ook gewond thuis of ze komen helemaal niet meer thuis dan weet je genoeg. Zolang we in Nederland doorgaan met het op een onnatuurlijke wijze behandelen van de roofvogels (zoals het ophangen van kweekkasten), zal dit blijven bestaan. Te territoria van de roofvogels moeten te veel verdeeld worden onder elkaar. Vandaar dat roofvogels die 30 jaar geleden in het bos op jacht waren, nu als het ware ingenesteld zijn in en tussen de huizen.’

 • Voorheen konden we bij last van muizen, of nog erger ratten, overal gif kopen. Ik ben er van overtuigd dat iedereen hier weleens last van heeft maar hoe lossen we dit nu op? Hetzelfde geldt eigenlijk voor luizen en dergelijke.
  Harry: ‘Wat muizen en ratten,maar ook marters in Limburg, zijn een plaag aan worden. Gelukkig heb ik de laatste jaren er niet of nauwelijks last van. Ik heb (tussen de dakpannen in boterhamzakje) haren van de hond (die geborsteld zijn) zitten. Dit is om met zijn reuk de marter te verjagen (baat het niet … schaadt het niet).’
 • Hoeveel uur per dag besteedt u aan uw hobby.
  Stille seizoen …
  De gemiddelde tijd in winterseizoen is bij mij eenmaal per dag de hokken schoon maken en verversen van het water. Samen een klein uurtje. Ik wil de duiven wel goed observeren: mest bekijken, verwisselen van pennen bekijken en op dons letten. Kleinigheden die zomers van waarde kunnen zijn. De prijzen, zegt men, voor het nieuwe seizoen moet men ‘s winters maken. Dit onderstreep ik! Het was de slogan van mijn vader zaliger.
  Verder moet je de duiven (net als je tuin) in de winter rust gunnen. De accu moet met trage snelheid worden geladen.’
  Wedstrijdseizoen … Ben ik menig uur met de duiven bezig. In de zomermanden ben ik toch wel meerdere uren met duiven bezig. Misschien wel soms de hele dag. Zeker omdat ik als penningmeester van de club vaak aanwezig moet zijn, maar ook wil zijn. Anders ambieer ik deze functie niet.

… wordt vervolgd …