Het duivenseizoen is inmiddels ruim een maand oud. Eens kijken hoe de verschillende marathonduivenliefhebbers deze aanloop naar het ‘echte’ seizoen aanpakken en hebben aangepakt tot zo ver. In deze editie de start bij Gertjan van Houten uit IJsselstein. Gertjan is één van de broers Van Houten. Op een klein hokje presteren zijn duiven heel verdienstelijk. Zo had hij een Barcelona Asduif.  Ik heb hem een aantal vragen voorgelegd en hij heeft met alle plezier antwoord op gegeven …

Heb je duiven meegehad afgelopen weekend? Op welke vlucht?  Wat is de afstand?
Gertjan: ‘Ik heb van het weekend meegedaan op 3 vluchten: In Hank heb ik 10 duiven ingemand voor Melun (410 km), op Niergnies (240 km) heb ik 7 duiven ingemand en tenslotte zijn er 5 duiven meegegaan op Salbris (555 km).’

Voor de hoeveelste keer had je ze mee?
Gertjan: ‘Verleden week heb ik niet mee gedaan. De rest heb ik alle vluchten meegedaan.’

Welke afstanden hebben de duiven al gehad met de laatste vlucht mee gerekend?
Gertjan: ‘Gemiddeld hebben de duiven 2.000 km achter de vleugels.’

Had je de hele ploeg mee? Zo nee, welke duiven had u mee of welke niet?
Gertjan: ‘Ik had hele ploeg mee.’

Hoe kwamen de duiven thuis? Vlot achter elkaar of verspreid over de dag?
Gertjan: ‘Niergnies en Salbris kwamen vlot achter elkaar. Die van Hank kwamen verspreid.’

Hoeveel miste je er nog na de eerste vliegdag?
Gertjan: ‘Eén jaarling van Hank is nog niet thuis.’

Speel je de duiven op de marathonvluchten op het nest of op weduwschap?
Gertjan: ‘Op het nest en het liefst op 10 dagen eieren.’

Speel je de duiven in het voorseizoen op het nest in of op weduwschap?
Gertjan: ‘Ook op het nest.’

Wat is er belangrijker bij de trainingsvluchten? Kilometers of ritme?
Gertjan: ‘Het ritme is nu het belangrijkste en breng ze nu zelf weg op 30 km.’

Hoeveel ga je er spelen op St. Vincent? Op welke stand worden ze ingemand?
Gertjan: ‘Nul.’

Zijn er plannen om Pau mee te doen? Eventueel hoeveel en op welke stand?
Gertjan: ‘Op Pau twee duiven en wil alleen nog op de ZLU-vluchten spelen met gemiddeld vier duiven.’

Gertjan, bedankt voor de antwoorden en veel succes in het marathonseizoen!